С над 5 милиона лева реновират училищно общежитие

Публикувано на пн, 8 ян. 2024
606 четения

Със сумата от 5 259 462 лв. ще бъде реновирано общежитието на ПГХТ “Проф. д-р. Асен Златаров” в Г. Оряховица. 5 215 417 лв. от нея са преките разходи, включващи строително-ремонтни дейности, строителен надзор, доставка на оборудване и обзавеждане, а 44 045 лв. са за непреки разходи по организацията и управлението на проекта.
Строително-монтажните работи предвиждат мерки за енергийна ефективност – топлоизолация на външни стени и на покрив, подмяна на дограма, подмяна с водогреен котел на пелети и автоматизиране на котелното помещение, изграждане на вентилационни инсталации. Ще бъде извършена реконструкция на вътрешните помещения, ще се подменят ВиК инсталациите и ще се изгради фотоволтаична централа. Предвижда се монтиране на нова пожароизвестителна инсталация, както и нова мълниезащитна инсталация, направа на нова тротоарна настилка около сградата. За осигуряване на достъпна среда ще бъде изграден външен асансьор. Предвидено е също обособяване на санитарни възли във всяка стая, както и жилищна площ за хора в неравностойно положение, посочват от Община Горна Оряховица, като допълват, че с реализирането на проекта ще се подобрят условията за живот на учащите в ПГХТ “Проф. д-р. Асен Златаров”, които не живеят в града. Целта е мотивация за учене, осигуряване на равен достъп до образование на лицата в неравностойно положение и подобряване на образователните резултати. От обновената материално-техническа база ще се възползват 96 ученици, които са от други населени места, поясняват от Общината.
Проектът “Реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и оборудване в сграда на общежитие на ПГХТ “Проф. д-р. Асен Златаров” в Горна Оряховица” ще се финансира по ПВУ. Срокът за изпълнение е 31 месеца, а работата трябва да приключи до края на май 2026 г. Договорът беше подписан на 8 декември 2023 г. Той е между Община Горна Оряховица и Министерство на образованието, Изпълнителна агенция “Програма за образование”, в качеството на Структура за наблюдение и докладване (СНД) за инвестиция 2 “Модернизация на образователна инфраструктура” по Компонент 1 “Образование и умения” на Плана за възстановяване и устойчивост, уточняват от Общината.
Николай ВЕНКОВ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново