С над 1 млн. лева в община Свищов подменят уличното осветление

Публикувано на ср, 29 май 2024
69 четения

Проект на стойност 1 123 411.20 лева за енергийна ефективност на уличното осветление ще реализира община Свищов. Средствата ще бъдат осигурени съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПВУ за изпълнение на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност, чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление на територията на община Свищов“.

Планираните дейности включват изпълнение на мерки за енергийна ефективност чрез обновяване на системата за улично осветление в гр. Свищов и още четири населени места на територията на Общината. Ще бъде изградена система за управление и система за захранване от ВЕИ. Дейностите по проекта ще започнат от града и включват:

•  Подмяна на всички неподменени улични и паркови осветителни тела с нови, със светодиодна (LED) технология, с модерен дизайн и дълъг живот;

• Изграждане или възстановяване на кабелна и стълбова мрежа, като част от поддръжката на системата;

• Монтиране, в град Свищов, на 5 броя индивидуални фотоволтаични системи съдържащи – соларен поликристален панел, интелигентен соларен контролер с висок коефициент на полезно действие с постоянно следене на състоянието на батерията, както при зареждане така и при разреждане (защита от презаряд и преразряд), акумулатор.

Крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта е 18.02.2025 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез инструмента NextGenerationEU, чрез Механизма за възстановяване и устойчивост като заложеният  план е основополагащ документ за зелена и цифрова трансформация на икономиката, в контекста на целите на Зелената сделка.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново