С до 3000 лева подкрепят местни инициативи в Лясковец

Публикувано на чт, 9 февр. 2023
1634 четения

Процедура за набиране на предложения за местни инициативи обяви Община Лясковец.
Общата стойност на финансовата подкрепа за един проект е 3000 лв, а общият бюджет на Фонда за подкрепа на местни инициативи за 2023 г. е 20 000 лв. Предложенията се приемат до 13 март като могат да бъдат подадени лично, по електронен път или по пощата. Ако кандидатът избере третия вариант, важи датата на пощенското клеймо при същия срок на подаване. Формулярите за кандидатстване, придружаващите документи, както и подробна информация е публикувана на интернет страницата на Общината.
Фондът бе създаден в партньорство между Община Лясковец и Платформа АГОРА през 2018 г. Целта му е насърчаване участието на общността при решаването на местни проблеми, прилагане на общностни иновации и подобряване на средата и качеството на живот. Кандидати могат да бъдат неправителствени организации, читалища, сдружения на собствениците на етажна собственост, работещи на територията на община Лясковец. Кандидатите могат да участват самостоятелно или в партньорство. Всеки има възможност да подаде повече от едно предложение, но ще се финансира само едно от тях, уточняват от местната администрация.
Миналата година една от финансираните инициативи бе проект за промяна облика на автобусните спирки в Лясковец. Договорът за новата им визия бе един от петте, подписани в средата на септември за финансиране на проекти от Фонд за подкрепа на местни инициативи – Лясковец.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново