Ремонтират Центъра за пълнолетни с умствена изостаналост в Илаков рът

Публикувано на пн, 5 Дек. 2022
342 четения

173 000 лв. без ДДС са планирани за ремонт на Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост в село Илаков рът. Целта на предвидените ремонтни дейности е енергоефективна реконструкция на сградата. Предвижда се полагане на топлоизолация, смяна на врати, дограма, смяна на подовата настилка и други съпътстващи дейности. Средствата за обновяване на сградата са от бюджета на Община Елена. От местната администрация са обявили и обществена поръчка за избор на изпълнител.
Първоначално услугата е разкрита като Защитено жилище за лица с умствена изостаналост по програма ФАР 2005, след което става държавна делегирана дейност. Със заповед на изпълнителния директор на АСП е направена промяна във вида на социалната услуга от защитено жилище в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни с умствена изостаналост с капацитет 12 места. Екипът се състои от управител, двама социални работници, медицинска сестра, двама трудотерапевти и четирима санитари.
ЦНСТ е форма на социална услуга, насочена към лица, които имат нужда от 24-часова грижа, която се предоставя в условия, близки до семейната среда, при която лицата получават необходимата им индивидуализирана подкрепа за водене на относително самостоятелен живот. В центъра потребителите получават консултиране, дневна грижа, социална рехабилитация, терапия, информиране и обучение, групова и индивидуална работа.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново