Публично обсъждат поемането на дългосрочен дълг в Горна Оряховица

Публикувано на пт, 18 сеп. 2020
206 четения

Община Г. Оряховица кани гражданите и заинтересованите юридически лица и организации на публично обсъждане във връзка с инвестиционен проект, който ще се финансира чрез дългосрочен дълг. То ще се проведе на 28.09. – понеделник, от 17,00 ч. в сградата на Общината. Проектът е за обновяване и модернизация на културната инфраструктура в града и ще се финансира чрез комбинирана подкрепа от безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г. Той предвижда реконструкция, модернизация, въвеждане на мерки за енергийна ефективност, подмяна на обзавеждане и оборудване на сградата на НЧ “Братя Грънчарови – 2002” в града. Целта е по този начин да се развие и обогати културният живот, социалната и образователна дейност в общината. Стойност на проекта в 3 280 054 лв., от които 2 766 565 лв. са безвъзмездна финансова помощ, 426 589 лв. са от “Регионален фонд за градско развитие” АД, а сумата от 86 900 лв. е съфинансирането на Община Г. Оряховица.
За осигуряване на тази сума е необходимо поемане на общински дълг за финансиране на допустими разходи чрез финансов инструмент от “Регионален фонд за градско развитие” АД. Заемният ресурс ще бъде в размер 426 589 лв., от които 251 688 лв. от “Регионалния фонд за градско развитие” АД и 174 901 лв. банков кредит. Погасяването на дълга ще се извършва с получените приходи от дейността на читалището, реализирани след извършване на строително-монтажните дейности и разрешение за ползване на обекта. Финансовото обезпечаване на плащанията по кредитите ще се извършва по реда на Закона за особените залози.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново