Признание за кмета на Павликени от най-високо европейско ниво

Публикувано на пн, 13 Юли 2020
297 четения

Президентът на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа Андерс Кнапе поздрави кмета на община Павликени инж. Емануил Манолов с избирането му за Президент на Мрежата на асоциациите на местните власти от Югоизточна Европа (NALAS).
“Като дългогодишен член на NALAS и вицепрезидент на Мрежата от името на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и настоящ кмет на община Павликени, вярвам, че ще допринесете с ценния си опит и знания в изпълнението на тази Ви роля. Годината на Вашето председателство е белязана от големи предизвикателства, свързани с пандемията от Сovid-19 и социално-икономическите последици от нея. Уверен съм, че под Вашето умело ръководство Мрежата успешно ще подкрепя членовете си за постигане на добри резултати и за подобряване живота на гражданите”, казват от най-високото европейско ниво.
Кнапе подчертава, че NALAS и Конгресът имат стабилна връзка, базирана на доверие и партньорство, изграждана и укрепвана през годините на нашето сътрудничество. “Очаквам да продължим работата си заедно за представляване и защита интересите на местните и регионалните власти и националните им асоциации”, допълва още президентът на Конгреса.
Мрежата на асоциациите на местните власти от Югоизточна Европа е учредена през 2001 г. под егидата на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа и Съвета на Европа. В нея участват 14 асоциации на местните власти от държави от Югоизточна Европа, а НСОРБ е сред асоциациите учредители. Основната дейност на организацията е насочена към насърчаването на процесите на демократизацията и децентрализацията в Югоизточна Европа, в съответствие с принципите на Европейската харта за местно самоуправление. НАЛАС работи активно за създаването на партньорства между асоциациите на местните власти в ЮИЕ, които допринасят не само за стабилността и сигурността в региона, но и за процеса на европейска интеграция на страните кандидатки за членство в ЕС.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново