Предстои ремонт на Комплекса за социални услуги в Павликени

Публикувано на ср, 9 сеп. 2020
224 четения

Предстои да бъде направен ремонт на Комплекса за социални услуги в Павликени. За целта са предвидени 47 677лв. без ДДС, като 87,4 % от средствата са от фонд “Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика, а останалите 12,6 % са осигурени от бюджета на Общината. Целта на проекта е да се подобри и направи по-благоприятна средата, в която се предоставят социалните услуги в центъра, като същевременно се създадат условия за намаляване разходите за издръжката му и подобряване на условията в него. Предвидени са подобряване на енергийната ефективност на сградата чрез топлоизолация на външните стени на западното крило, хидроизолация на покрива и подмяна на прозорците.
През 2008 г. за потребителите на Дневен център за деца с увреждания е създадена достъпна среда посредством рампа в западната част на сградата. През 2015 г. при реконструкцията на източното крило на сградата за обособяване на Център за социална рехабилитация и интеграция е монтиран външен подемник за преодоляване на прави стълбищни рамена, изграден е асансьор и е санирана изцяло източната част от сградата.
Западната фасада е санирана през 2013 г. През периода 2010-2015 г. частично е подменена и дограмата на западното крило. Останалата част от него не е санирана, неподменената дограма е дървена, стара и на места изметната. Всичко това води до големи топлинни загуби. Отделно по време на дъжд или снеготопене покривът протича. Затова е необходимо саниране на външните стени на западното крило на сградата чрез направа на топлоизолация, подмяна на старата дървена дограма с нова PVC и направа на хидроизолация на покрива.
Община Павликени е обявила обществена поръчка за избор на изпълнител, като крайният срок за подаване на оферти е 9 септември. Според обявлението срокът на изпълнение на дейностите е не по-късно от 15 ноември 2020 г.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново