Правителството учреди сервитут върху имот в полза на община Г. Оряховица

Публикувано на пт, 3 Ное. 2023
192 четения

Министерски съвет учреди безсрочно ограничено вещно право – сервитут, върху части от поземлени имоти – публична държавна собственост, в полза на община Горна Оряховица.
Решението бе взето на заседанието на правителството в сряда. Засегнатите имоти от сервитута се намират в с. Горски Долен Тръмбеш. Сервитутът се учредява за прокарване на подземно трасе на водопровод за допълнително водоснабдяване на с. Горски Долен Тръмбеш с питейна вода от язовир ,,Йовковци”.
Решението е в съответствие със Закона за държавната собственост, който позволява да се учредяват ограничени вещни права, когато това е необходимо за изграждане на линейни обекти на техническата инфраструктура или когато друго техническо решение е икономически нецелесъобразно.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново