Позиция на Димитър Манолов, общински съветник от Гражданско сдружение “Заедно можем всичко”

Публикувано на пн, 4 мар. 2024
1435 четения

След 12 години ЗАСТОЙ и след конструктивен диалог с местната администрация, по предложение на Гражданско сдружение “Заедно можем всичко” средствата на малките населени места в бюджета за 2024г. на Община Велико Търново са увеличени ДВОЙНО и допълнително са предвидени НАД 3 000 000 лв за инфраструктура, екология, култура, спорт и туризъм!

Уважаеми г-н Панов,
Уважаеми заместник-кметове,
Уважаеми кметове на кметства,
Уважаеми колеги,
Уважаеми медии, представители на общинска администрация и граждани,
Днес, с приемането на бюджета на Община Велико Търново, приемаме и бюджетите на малките населени места, които са неразделна част от бъдещото развитие и просперитет на общината.
По предложение на гражданско сдружение „Заедно можем всичко“, представено в Общинския съвет от групата на „Заедно можем всичко” и след поредица от срещи с общинската администрация успешно се актуализираха целевите средства за малките населени места.
За 2024 година за посочените са осигурени значително повече средства, в сравнение с миналата 2023 година.
Увеличен е бюджетът на програмата „Местни инициативи“ – от 500 000 лева на 650 000 лева.
От 300 000 лева на 600 000 лева са увеличени средствата за текущ ремонт на улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества. Това е 100% увеличение на средствата спрямо миналата година.
Освен трудовите разходи на служителите и регулярната издръжка, предвидени за дейностите в населените места, са заложени и разходи за осъществяването на допълнителни мероприятия.
За текущи и основни ремонти на сгради и кметства са предвидени 200 000 лева, за компютърна техника и климатици – 13 000 лева.
За превантивна дейност и за предотвратяване на последици от стихийни бедствия, са заложени 135 000 лева.
За ремонт на обществени чешми на територията на населените места, гробищните паркове, изграждане на чешми, за проверки на качеството на водата, за изграждане на нови трасета, както и за проектиране на нова водопроводна мрежа, са заложени 74 000 лева.
Отделно от 600 000 лева, предвидени за текущ ремонт на улична мрежа, са заложени още 222 000 лева за ремонт на тротоари, площадни пространства и улици.
За изграждане на детски и спортни площадки на територията на кметствата за 2024 година са предвидени 137 000 лева.
За поддръжка на чистотата в малките населени места са предвидени средства за граждански договори в размер на 271 000 лева, което е съобразено с ръста на минималната работна заплата.
За всяко от кметствата на самостоятелен бюджет е планирано закупуване на товарен автомобил, който да се ползва за извозване на отпадъци към Регионалното депо за отпадъци.
За културни мероприятия по кметства сумата е завишена от 20 000 на 25 000 лева.
За текущи ремонти на общински пътища извън населените места и стадиони са планирани около 200 000 лева.
Освен това, за 2024 г. в бюджета на първостепенния разпоредител са предвидени неразпределените средства от 2023 година от 30% продажба на общинско имущество, в размер на 56 000 лева, за което се очаква становище от кметовете на малките населени места, за да се разпределят.
В бюджета на Центъра за социални услуги са заложени над 150 000 лева за основни ремонти и закупуване на климатични системи за Клубовете на пенсионера и инвалида и Центровете за работа с деца и младежи по населени места.
Равносметката от всичко казано до момента е, че за населените места, освен трудовите разходи и обичайната издръжка за дейностите, са предвидени допълнително тази година над 3 млн. лева – за постигане на по-високи стандарти за инфраструктура, екология, култура, спорт и туризъм в малките ни населените места!
Това е само първата стъпка към постигане на целите, които са поставени за развитие на малките населени места, които ние, като сдружение, ще преследваме през целия ни мандат.
Това е и само една от целите на сдружението, а тепърва ни чака още много работа по всички проблеми в общината.
Благодаря на кмета на Община Велико Търново инж. Даниел Панов и на общинската администрация за пълната подкрепа на предложенията от нашата група по актуализацията на заложените средства.
Нещата винаги могат да се получат, когато има диалог! Нека, скъпи приятели, скъпи общински съветници, излезем от рамката на политиката, нека ние, не бъдем посредник на това, което се случва в България. Нека ние не забравяме, че сме избрани от жителите на Община Велико Търново и сме техни работници! Нека бъдем единни и работим заедно с общинската администрация, нека да не работим „на въпреки“!!!
Нека всяко нещо, което желаем да се промени, да намерим заедно с общинската администрация начин то да се реализира и смятам, че е възможно, а не да търсим само кусури.
Нека да бъдем истинска и креативна опозиция, но спрямо лошите неща.
Това е поредното доказателство, което ние направихме от нашата група, а именно, че ЗАЕДНО МОЖЕМ ВСИЧКО!
Благодаря!

loading...
Пътни строежи - Велико Търново