Почти 11,5 млн. лева е бюджетът на Стражица за 2018 година

Публикувано на вт, 30 ян. 2018
152 четения

Близо 11,5 милиона лева ще бъде бюджетът на Община Стражица за 2018 г., който ще бъде приет на 31 януари. Нe се предвижда увеличение на местните данъци и такси. В него са предвидени приходи за делегираните от държавата дейности общо 6 560 124 лв. и приходи за местни дейности 4 738 065 лв. За допълнително финансиране със средства от собствените приходи ще има 449 633 лв., в това число за дофинансиране на маломерните паралелки – 22 000 лв.
Като финансов резерв за неотложни и непредвидени разходи за местните дейности съветниците гласуваха 100 000 лв., двойно повече в сравнение с миналата година. Ще бъде приета и програмата за капиталовите разходи с поименен списък по обекти и източниците на тяхното финансиране, която е в размер 1 591 776 лв. Размерът на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2018 г., е в размер на 40 000 лв. Максималният размер на общинския дълг за настоящата година е в размер на 388 266 лв.
Представителните разходи на кмета на Общината трябва да са не повече от 10 000 лв., а на председателя на Общинския съвет 2000 лв.
Весела КЪНЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново