По европроект правят 698 дка нова гора в Русаля и Хотница

Публикувано на ср, 27 Ное. 2013
298 четения

698 декара нова широколистна гора ще създаде Община Велико Търново в три землища в селата на Русаля и Хотница. Залесяването се прави с 630 061 лева без ДДС. Парите са безвъзмездна финансова помощ по Мярка 223 “Първоначално залесяване на неземеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони, подкрепена от Европейския земеделски фонд.
Новата гора трябва да бъде създадена за 60 месеца. Община Велико Търново обяви обществена поръчка за залесяването. За засаждането на фиданките се предвиждат до 390 528 лв. без ДДС. За тригодишното поддържане на новия лес са разчетени до 117 145 лв. без ДДС. За отглеждане за период от 5 години – до 122 387 лв. без ДДС. Участници, които са предложили обща цена по-висока от прогнозната стойност за изпълнение на поръчката, се отстраняват от участие в процедурата, е посочено в обявлението в Агенцията по обществените поръчки.
Участникът трябва да докаже общ оборот за последните 3 приключили години не по-малко от 190 000 лв.
Офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 10 януари 2014 година.
Здравка МАСЛЯНКОВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново