Планират инсталация за изгаряне на болнични отпадъци в Г. Оряховица

Публикувано на пт, 12 май 2023
215 четения

Инсталация за изгаряне на болнични отпадъци планира да изгради фирма “Медикс България 2023” ООД в Г. Оряховица. Инвестиционното предложение е внесено в Регионалната инспекция по околна среда и води – В. Търново, и в Община Г. Оряховица.
Според него съоръжението ще бъде в имот, собственост на “Транс Сий Сървис” ЕАД, отдаден под наем на дружеството. Участъкът е с площ 1000 кв. м, а инсталацията ще е разположена в северната част на имота. Предвижда се изграждането на съоръжение за третиране на болнични отпадъци, пречиствателно съоръжение, резервоар за гориво и хладилна камера за съхранение на отпадъци. Изгарянето им ще е в пиролитично съоръжение с две камери – първична (горивна) и вторична (термореактор). Отделените отпадъчни газове от първичната камера ще постъпват във вторичната, където при излишък от въздух ще се извършва пълното им изгаряне. В нея при температура 900 – 1250 градуса с вихрово подаване на голямо количество въздух ще се извършва окончателното изгаряне на отпадъчните газове. След това ще напускат инсталацията, за да преминат през различни пречиствателни съоръжения за постигане на емисионните норми, посочва инвеститорът. Капацитетът на хладилната камера ще е 4 тона, на площадката за опасни
отпадъци също ще е 4 тона, а за неопасни е планирано да се съхраняват до 20 тона.
На последното заседание на Общинския съвет в Г. Оряховица темата за изграждане на инсталацията предизвика остра реакция сред част от общинските съветници. Инж. Елена Григорова поиска да се даде отрицателно становище още отсега, за да не се стига до обществено напрежение в бъдеще.
В публичното пространство беше изнесен и фактът, че фирмата инвеститор е регистрирана на 29.03.2023 г., т.е. месец преди да входира документи в РИОСВ. Това само по себе си показва, че няма опит в подобни начинания, изтъкнаха противниците на инвестиционното намерение.
Междувременно групата съветници на местна коалиция “БСП, АБВ, Движение 21” възрази категорично срещу инвестиционното намерение, което изпратиха до кмета инж. Добромир Добрев и до РИСОВ. “Избраният участък за разполагане на съоръжението е неподходящ поради това, че попада в урбанизирана територия в непосредствена близост до жилищни постройки и в близост до р. Янтра, която е защитена зона по директивата за местообитанията, част от “НАТУРА 2000”. В документацията няма достатъчна информация за степента на пречистване на димните газове, както и информация за системите, чрез които ще се извършва непрекъснат мониторинг”, посочват общинските съветници. И допълват, че е необходимо да бъде разработен подробен Доклад за оценка на въздействието върху околната среда, който да съдържа математически модел за разпространението на замърсителите във въздуха. Процедурата по ОВОС е свързана с обществено обсъждане на инвестиционното намерение, а още отсега живеещите в района са против изграждането на подобно съоръжение, посочват още общинските съветници.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново