Петя Йорданова, директор на Териториалното поделение на социално осигуряване във Велико Търново: “От 1 април 2013 година пенсиите ще бъдат увеличени между 2,2 и 9,8 %”

Публикувано на ср, 19 Дек. 2012
2239 четения

Категориите за труд вече не могат да се доказват със свидетелски
показания в съда, а само чрез документи за действително отработен стаж

– Г-жо Йорданова, вече стана ясно, че от 1 април 2013 г. пенсиите ще бъдат увеличени. Процентът еднакъв ли ще бъде за всички пенсионери? 
– Не, различен е и зависи от това през коя година е отпусната пенсията, свързана с трудовата дейност. Ако тя е придобита до 31 декември 2009 г., пенсионерите ще получат увеличение от 9,8 процента. При пенсии, стартирали от 2010 г. – увеличението е от 8,8 процента, от 2011 г. – 5,7 процента, а от 2012 г. – 2,2 процента.
– Имаше много спорове около режима за пенсиониране на военните – дали да бъде увеличен стажът, да има ли пределна възраст за различните категории и други. В крайна сметка има ли промени?
– За пенсиониране на военните от 2013 г. вече е необходим общ осигурителен стаж от 27 г., две трети от който човек е придобил като военнослужещ по Закона за отбраната и въоръжените сили. Досега осигурителният стаж беше 25 г. и възрастта за пенсиониране не се взимаше под внимание. Сега обаче има определена възраст и тя е различна за определените военни категории. За войниците, матросите, сержантите, старшините, офицерските кандидати и офицерите с младши офицерски звания се изисква възраст от 52 г. За офицерите със старши и висши звания – 54 години.
Летците, парашутистите, водолазите и екипите в подводниците, които имат 15 години трудов стаж, могат да се пенсионират, ако са навършили 42 години. Това се отнася за войниците, матросите, сержантите, старшините, офицерските кандидати и офицерите с младши офицерски звания, които изпълняват тези длъжности. При старшите и висши офицери от тези дейности пенсионирането става на 44 години.
Но от 1 януари 2013 г. има и промени във възрастта и стажа общо за пенсиониране на хората от различните категории. Възрастта за мъжете по условията на трета категория труд става 63,8 г., а за жените 60,8 години. Увеличава се и стажът, който за мъжете е 37,8 г., а за жените – 34,8 г.
При работниците с първа категория труд стажът остава същият, но възрастта за пенсиониране се увеличава. За мъжете става 52,8 г., а при жените – 47,8 г. При работниците с втора категория труд възрастта за мъжете става 57,8 г., а при жените – 52,8 г.
Изменения има и при учителите. При мъжете за пенсиониране се изисква възраст от 60,8 г.,а при жените – 57,8 г. Що се отнася до трудовия стаж, то при мъжете е необходим 30,8 г.,а за жените – 25,8 г.
Искам да кажа още, че за осигурителен стаж при пенсиониране се зачита времето за обучение на хората, завършили висше или полувисше образование, но не повече от срока на обучението.Същото се отнася и за времето за завършване на докторантура.
Новото е, че от догодина категорията “труд” като дейност вече не може да се доказва в съда със свидетелски показания. Това ще доведе до намаляване на делата, тъй като административните съдилища досега масово даваха трудови категории на хората. Например, намират се двама свидетели, които казват, че дадено лице е работило през еди-коя си година в дадено предприятие като кранист. И съдът приема това за вярно, макар да липсва всякаква документация за това. Така много хора се сдобиха с различни категории на труд за пенсиониране и ние бяхме задължени да отпускаме съответните пенсии. Според мен това поставяше хората в неравностойно положение, тъй като едни от тях работят и имат документация за това, а други доказват част от стажа си само със свидетелски показания. Стигаше се и до парадокси, когато за една и съща длъжност даден състав на съда даваше категория, а друг състав на съда не даваше.
– Отскоро НОИ въведе нова електронна услуга за изчисляване на прогнозния размер на пенсията. По какъв начин може да стане това?
– Услугата е предназначена за хора, на които им предстои пенсиониране и не могат да решат дали да го направят, тъй като не знаят каква ще бъде пенсията им, или да продължат да работят. За целта е необходимо да се попълни специален електронен модул от сайта на НОИ с личните данни на лицето. Защитата на тези данни се осигурява чрез въвеждането на персонален идентификационен код (ПИК), който се дава от териториалното поделение на НОИ.
За да се изчисли прогнозният размер на пенсията, човек трябва да разполага с информация за стажа си преди 31 декември 1996 г. и да посочи доходите си за избран от него тригодишен период за последните 15 години. Този доход се предоставя от служители на фирмата или организацията, където човекът е бил на работа. Ако предприятието е ликвидирано и е предало архивите си на НОИ,то кандидат-пенсионерът подава молба в териториалното поделение на осигурителния институт. До един месец от там ще получи необходимата справка за доходите си.
Освен това кандидат-пенсионерът трябва да знае колко години трудов стаж има и каква е категорията му на труд, за да попълни тези данни в електронния модул. Но програмният продукт е лесен и всеки може да се ориентира, стига да разполага с необходимата лична информация.
– Догодина ще има ли промяна в максималния осигурителен доход?
– Да, ще има. Сега този доход е 2000 лв. но през 2013 г. става 2200 лв. Това довежда и до промяна в максималната пенсия, която от 700 се увеличава на 770 лв.
– Какво наложи от 1 януари 2013 г. да бъдат променени сроковете за предаване на болничните листове и те да пристигат при вас до 15-о число на следващия месец, следващ събитието?
– Чрез промяната хората ще получават обезщетенията си по-бързо, стига осигурителите и самоосигуряващите се да спазват новите срокове. Например, всички събрани болнични през януари, февруари, март и т.н. в едно предприятие, фирма или организация, трябва да бъдат представени в НОИ съответно до следващите 15 февруари, 15 март, 15 април и т.н. Това се отнася както за осигурителите, така и за самоосигуряващите се. Например, ако един болничен е издаден на 10 януари, той трябва да пристигне при нас до 15 февруари. Ако е представен във фирмата на 2 февруари, трябва да постъпи в НОИ най-късно до 15 март. Но 15-ото число на месеца е крайният срок и аз съветвам осигурителите да не изчакват последния ден. Могат да носят болничните много по-рано при нас, за да не се натрупват опашки. Така документацията ще бъде обработвана ритмично и обезщетенията ще се получават навреме.
Освен това може да има грешки в самите болнични, които трябва да се коригират. За това е необходимо допълнително време. И ако документите за обезщетение се донесат в последния момент, и изплащането на болничните се забавя.
Що се отнася до болничните от ноември и декември 2012 г., които фирмите събират при тях, те трябва да дойдат в НОИ до 15 януари 2013 г. Тази година имаме 9 наказателни постановления за неспазване на сегашните срокове, които бяха болничните да влизат в социалното осигуряване до 2 дни след изплащане на заплатите. Наложили сме наказания за 10 900 лв. Този контрол беше превантивен. Сега обаче санкциите са по-големи и те са от 100 до 2000 лв., ако има забавяне на болничните.
И през 2013 г. първите три дни от всеки болничен ще се изплащат от работодателя като 70 процента от средното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност. От четвъртия ден НОИ поема обезщетението. Тази година до 10 декември при нас са постъпили 64 500 болнични листове и великотърновското поделение е на осмо място в страната по броя на тази документация.
– От една година всички експертни решения на ТЕЛК с 50 и над 50 % намалена работоспособност минават през медицинска комисия на териториалното поделение. По-добър ли е контролът и има ли много обжалвани решения от ваша страна?
– Да, контролът е по-добър, обжалвали сме 69 решения на ТЕЛК. Част от тях са променени, други пък са върнати за ново разглеждане.
– Имаше парадоксални случаи в областта, когато секретарки, склададжийки и метачки имаха заплати от 2000 лв. и след това получаваха големи обезщетения за бременност, раждане и майчинство. Продължава ли тази практика?
– Тези случаи сега са редки, тъй като вече се разшири базата, върху която се изчисляват обезщетенията за такива болнични. За такава база се взимат доходите от последните 24 месеца. Това означава, че въпросната метачка трябва да е взимала заплата от 2000 лв. цели две години. А това вече не е изгодно на работодателите. Преди законодателството предвиждаше при тези болнични да важат доходите от последните шест месеца и някои фирми си позволяваха да регистрират твърде високи заплати.
Вася ТЕРЗИЕВА
сн. архив

loading...
Пътни строежи - Велико Търново