Пета година Община В. Търново умува дали да бъде довършена реконструкцията на пазара

Публикувано на пн, 8 юли 2013
1306 четения

Пета година Община Велико Търново не взема решение дали и с какви пари да бъде довършено лицето на зеленчуковия пазар в старата столица. Обектът се стопанисва и управлява от търговското дружество “Пазари – Велико Търново” ООД, в което Общината има 49 %, а “Магро Маркет – М” ООД – 51 %.

През юли 2008 г. на общото събрание на дружеството беше разгледана и приета разработката на арх. Пламен Иванов за последните два етапа от реконструкцията на пазара. Две търговски улици с павилиони ще поемат търговците на плодове и зеленчуци на великотърновския пазар. Има възможност да бъдат поставени поне още 80 маси за селскостопанска продукция като продавачи и купувачи да търгуват на закрито, сухо и на завет. Изцяло ще се промени централният вход като се изградят покрити пасажи от двете му страни и ще се направят близо 3000 кв. м нови застройки от към бул. “България”. Според предпроектните проучвания тогава беше необходима инвестиция от 4,350 млн. лв. Комплексът може да стане подход към подземен паркинг под кръстовището до Студентския стол за поне 180 коли с подходи от към ул. “Никола Габровски” и читалище “Искра”. Няма решение на ОбС за подкрепа, заяви днес управителят на “Пазари – Велико Търново” и на мажоритарния собственик Красимир Гърдев.

Проектът си за реконструкция на пазара лично арх. Пламен Иванов е представял и на сесия пред съветниците, припомни той. За да няма разбит асфалт, чадъри върху автомобилни джанти, трябва да се вземе решение за довършване на сектора. Въпросът е не какво ще се прави на пазара, а защо не се прави, коментира арх. Пламен Иванов.

Без отговор от юли 2010 г. стоят и трите предложения на “Магро-Маркет – М” за развитие на пазара, припомни Красимир Гърдев. Първият вариант е капиталът на дружеството да бъде увеличен с неразпределената печалба между съдружниците, която към онзи момент беше 1 985 519 лв., и с парични вноски съобразно дяловете на партньорите. Така Общината трябваше да довнесе 1 158 596 лв., а “Магро Маркет – М” – 1 205 886 лв като дяловото участие на партньорите се запази.

Вторият вариант предвижда разпределение на печалбата и увеличение на капитала. В този случай Община В. Търново трябваше да получи 972 904 лв., които са дела є от печалбата, а с дела на “Магро Маркет – М” да бъде увеличен капитала на дружеството. Това ще доведе до намаляване на дяловете, с които Общината участва в смесеното търговско дружество от 49 % до 36,32 %, като отново ще има блокираща квота при вземането на решенията. Условието е двете предложения да бъдат гласувани едновременно.

Според третия вариант Община В. Търново ще получи неразпределената си част от печалбата и още 3 814 904 лв., ако приеме да продаде дяловете си. При създаването на съдружието през октомври 2001 г. цената на един дял беше 100 лв., а към 2010 г. є предложихме 268,47 лв. за дял, посочи Гърдев.

Категорично оставаме на позицията си, че ще завършим реализацията на проекта и пазарът ще остане да съществува като място за търговия на стоки и земеделска продукция, потвърди Кръсимир Гърдев.

В резултат на партньорството между Общината и “Магро Меркет – М” в “Пазари – Велико Търново” за периода от 2002 до 2009 г. ръстът на печалбата е 190 % в сравнение с 2001 г. преди създаването на съдружието. Ръстът на активите е 3,5 пъти спрямо апортираните, а реализираната инвестиция е 3 415 588 лв. Наемите на пазара са под средните за сходни обекти в страната.

Винаги сме били за прозрачност в отношенията ни. Смятам, че този ОбС и кметът Даниел Панов в този мандат трябва да решат казуса, защото с проекта на арх. Иванов ще разкрием поне още 100 работни места и ще запазим поминъка на търговците на селскостопанска продукция, коментира Красимир Гърдев.

Никъде по света няма съдружник, който преди да е приключила реализацията на общ проект, да иска разпределение на печалбата, за каквото настоява Общината. По вече не действащ закон Общината ни осъди и получи 350 хил. лв. от разпределение на наеми, каза още Красимир Гърдев. Той коментира също, че общинските паркинги около пазара са платени, а в търговския обект съдружникът предлага 1 час безплатен престой.

Здравка МАСЛЯНКОВА
видео Даниел ЙОРДАНОВ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново