Павликени с бюджет от 16 млн. лeва, местните данъци се запазват от 2017 г.

Публикувано на пт, 12 Ян. 2018
169 четения

16 070 459 лв. е планираният бюджет за 2018 г. на Община Павликени. Рамката вече беше представена пред гражданите на общината.
За тази година държавните субсидии са увеличени с 1 381 147 лв., което е 13,39 % спрямо 2017 г. Този ръст е обвързан с увеличаване на минималната работна заплата от 460 на 510 лв. и нарасналите разходи за работни заплати в образованието. Парите за зимно поддържане са 131 400 лв., а целевата субсидия за капиталови разходи, в т.ч. и за ремонт на пътища, е завишена с 45 300 лв. или 7,08 %.
Запазват се общинските програми “Местни инициативи”, “Граждански инициативи” и “Инвитро”. “Опитът, който имаме с тези програми, програмите за местни и граждански инициативи, показва положителни резултати и затова сме планирали средства за тях и през новата година”, подчерта кметът инж. Емануил Манолов. За издръжка на детските заведения са планирани 280 000 лв., а за ученическите столове са отделени 88 000 лв. За основен ремонт и придобиване на дълготрайни активи в системата на образованието от собствени бюджетни средства са предвидени 145 700 лв. Общината продължава финансирането и на обширната си социална програма, за която се заделят все повече средства.
За ремонт на общински пътища са предвидени 253 000 лв. Осветлението на населените места ще коства 302 000 лв., а чистотата на населените места – 1,23 млн. лв. За издръжка на спортните бази и клубове и за капиталови разходи по тях са планирани 588 000 лв., а за читалищата – 433 000 лв. Музеите ще разполагат с 220 000 лв., а Зоокътът – със 159 хил. лв. Запазва се размерът на всички местни данъци на нивото от 2017 г. Що се отнася до таксата за битови отпадъци, тя има леко увеличение.
Инвестиции от 1 846 827 лв. са заложени в капиталовата програма на Общината за 2018 г. По ПРСР се очаква през годината да започне строителството и на две пътни отсечки от общинската пътна мрежа, като финансирането е за 7 млн. лв. Със собствени средства Общината ще направи ремонти на спортни съоръжения.
Бюджетът на Павликени за 2018 г. ще бъде гласуван на сесия на Общинския съвет на 29 януари 2018 г.
Вася ТЕРЗИЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново