Панов: „Кметовете сме гръбнакът на държавата и доказахме, че не се огъваме лесно“

Публикувано на пн, 12 февр. 2024
301 четения

За първи път в държавния бюджет са включени общинските приоритетни инвестиции

Кметовете и председатели на общински съвети на общините от Северния централен район за планиране провеждат двудневна среща встарата столица. Новите общински ръководства обсъждат предизвикателствата пред местната власт в предстоящия 4-годишен период на управление, задачите и отговорностите, които промените в законодателството възлагат на общините.
Сред основните теми са значението и потенциалът на междуобщинското сътрудничество, въпроси по стратегическото планиране и подготовката на управленските програми, взаимодействието между кмета и администрацията с общинския съвет и комисиите, структурирането на общинската администрация и системната работа за повишаване капацитета на служителите. В регионалната среща вземат участия ръководствата на общините от областите Велико Търново, Силистра, Разград, Русе и Габрово.
Форумът бе открит от кмета на старопрестолния град и председател на Националното сдружение на общините в Република България Даниел Панов. Той подчерта, че кметовете и общинските съвети имат основание за заслужена гордост, защото въпреки трудните обстоятелства през предходния мандат, стабилността на общините бе запазена, успешно бе поддържан диалогът в работата с общинските свети и бе натрупан безценен опит за управление при кризи.
„Изминалият мандат, белязан от поредица от изпитания, беше труден тест на нашите умения да намираме работещи решения в проблемни ситуации: пандемия, икономическа криза, война и бежанска криза, високи цени на енергоносители, политическа криза. Сега имаме всички основания да се гордеем, че усилията ни да изградим и поддържаме добра комуникация с правителствата се наложиха като стил на работа на местната власт. Нещо повече, нашата конструктивност формира и необходимия респект към предложенията на общините, които НСОРБ представя и защитава в хода на преговорите с централната власт“, отбеляза Панов. Той изтъкна още, че стабилността на местната власт в тези трудни години беше основният стабилизиращ фактор. „Кметовете сме гръбнака на държавата и доказахме, че не се огъваме лесно“. И припомни, че Управителният съвет (УС) на Сдружението успя да постигне за поредна година значителен ръст на средствата за общините. С повече от 67% в сравнение с 2020 г. са нараснали средствата, с които разполагат общините. Над 8 млрд. средства по европрограми и национални механизми за финансиране са привлекли общините.
„За първи път в държавния бюджет са включени общинските приоритетни инвестиции, които до 2026 г. ще надхвърлят 4 млрд. лв. Инвестиционната програма е решителна стъпка към процеса на финансова децентрализация. Сериозният финансов ресурс дава възможност на общините за по-дългосрочно планиране и за влагане на средства в проектиране на важните за гражданите обекти“, подчерта кметът на Велико Търново. По един от най-горещите проблеми, който вълнува хората – санирането, УС на НСОРБ продължава нелекия процес на преговори с различни министерства, с настояването да се търси трайно решение на проблемите с енергийното обновяване на жилищата. Сдружението предложи да бъдат търсени механизми за създаване на фонд, който да гарантира в средносрочен план цялостно решаване на въпроса.
За общините от Северния централен район за планиране от ключово значение са държавните инвестиции в транспортна свързаност. Автомагистрала „Хемус“ и скоростния път Русе -Велико Търново като част от важен международен транспортен коридор. Тези проекти са важно условие за балансирано развитие на Северна България, каза още Даниел Панов.
НСОРБ дава пример за екипна работа, акцентира в изказването си кметът на Старата столица. „Всички 265 кметове на общини и председатели на ОС работим в екип и предложенията на всеки от нас се систематизират от екипа на НСОРБ и на тази база се изготвят конструктивни предложения по наболелите проблеми. „НСОРБ е пример за силата на единението и трябва по-често да го напомняме и на народните избраници“, завърши Даниел Панов.
През последните години приоритет в работата на НСОРБ е работата с общините по разгръщане на собствения им потенциал за икономическо развитие. Този процес включва освен привличането и задържането на инвеститори, но и ефективното управление на различни дейности чрез собствени общински дружества или участие в управлението на търговски дружества.
Въвеждащите срещи на НСОРБ са и възможност кметовете, общинските съветници и председателите на ОС да обменят опит и наблюдения за своята работа и да споделят конкретни казуси, които са валидни за работата на много от общините. Лектори в първия ден на форума са кметовете на община Елена Дилян Млъзев, на Дряново Трифон Панчев и на Русе Пенчо Милков, както и председателят на Общинския съвет във Велико Търново Венцислав Спирдонов, който е и председател на УС на Националната асоциация на председателите на общински съвети в България.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново