Още 15 км общински пътища ремонтират в Павликени

Публикувано на вт, 17 Мар. 2015
318 четения

Още 15 км общински пътища ще бъдат реконструирани в община Павликени. Първа копка на реконструкцията на едно от трасетата – пътя Бяла черква – Росица, направиха кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов, народният представител Иван Иванов, зам.-председател на 43-то НС от “Реформаторски блок”, Тодор Тодоров, директор на областната дирекция на ДФ “Земеделие”, и Георги Георгиев, изпълнител на строително-ремонтните работи на обекта (на снимката).
Проектът “Подобряване мобилността на работната сила и привлекателността за развитие на бизнес в община Павликени, чрез подобряване на пътната инфраструктура” е финансиран по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., мярка: 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, Приоритетна ос 3 “Качество на живот и разнообразяване на възможностите за заетост”. Общата му стойност е 7 019 926,99 лева, предоставени безвъзмездно от програмата.
Реконструкцията и рехабилитацията на общинска пътна мрежа обхваща следните обекти:
– Път Бутово – Върбовка – Димча от km 0+000 до km 4+970;
– Път Павликени – Дъскот от км 0+000 до км 8+780;
– Път Бяла черква – Росица от км 0+000 до км 1+000.
“С реализирането на този проект целим да подобрим условията на живот в района чрез подобряване на достъпа до модерна и безопасна транспортна инфраструктура; да подобрим комуникативността на община Павликени и в частност на следните населени места: град Павликени и град Бяла черква и селата Бутово, Върбовка, Димча, Дъскот, Лесичери, Паскалевец и Росица”, каза инж. Манолов. Когато приключим с реконструкцията на пътищата, жителите на общината ще живеят в околна среда, в която са сведени до минимум рисковете за човешкото здраве и живот; среда, която дава възможност и достъп до пълноценен социален контакт, както и осигурява достъпност, надеждност и сигурност на пътуването”.
Кметът на Павликени подчерта, че инфраструктурата е основен фактор за привличане на инвестиции, задържане на младите хора, усъвършенстване на бизнес средата и възможността за развитие на туризъм затова подобряването ѝ е основен приоритет.
Близо 14 млн. лв. ще вложи Община Павликени през настоящата година в подновяване на общинската пътна инфраструктура.
С приветствие към официалните гости и към жителите на град Бяла черква и с. Росица се обърна и зам.-председателят на 43-то НС Иван Иванов. “За нас, народните представители, е чест, отговорност и удоволствие по-често да откриваме подобни начинания. Пътищата в една държава са като кръвоносните съдове на един човек. Без пътища хората трудно се предвижват, няма бизнес, няма инвестиции. Откриването на рехабилитирани пътища е показател, че управлението върши своята работа. Само когато има желание и амбиция, могат да се правят подобни проекти”, каза народният представител от “Реформаторския блок”.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново