Общината умува дали да бъде довършена реконструкцията на пазара

Публикувано на вт, 9 Юли 2013
959 четения

Арх. Пламен Иванов и Красимир Гърдев за пореден път акцентираха върху предложенията за бъдещето на съдружието и развитието на пазара.

Пета година Община Велико Търново не взема решение дали и с какви пари да бъде довършено лицето на зеленчуковия пазар в старата столица. Обектът се стопанисва и управлява от търговското дружество “Пазари – Велико Търново” ООД, в който Общината има 49 %, а “Магро Маркет – М” ООД – 51 %.
През юли 2008 г. на общото събрание на дружеството беше разгледана и приета разработката на арх. Пламен Иванов за последните два етапа от реконструкцията на пазара. Две търговски улици с павилиони ще поемат търговците на плодове и зеленчуци на великотърновския пазар. Има възможност да бъдат поставени поне още 80 маси за селскостопанска продукция, като продавачи и купувачи да търгуват на закрито, сухо и на завет. Изцяло ще се промени централният вход, като се изградят покрити пасажи от двете му страни и ще се направят близо 3000 кв. м нови застройки откъм бул. “България”. Според предпроектните проучвания тогава беше необходима инвестиция от 4,350 млн. лв. Комплексът може да стане подход към подземен паркинг под кръстовището до Студентския стол за поне 180 коли с подходи откъм ул. “Никола Габровски” и читалище “Искра”. Няма решение на ОбС за подкрепа, заяви вчера управителят на “Пазари – Велико Търново” и на мажоритарния собственик Красимир Гърдев.
Проектът си за реконструкция на пазара лично арх. Пламен Иванов е представял и на сесия пред съветниците, припомни той вчера. За да няма разбит асфалт, чадъри върху автомобилни джанти, трябва да се вземе решение за довършване на сектора. Въпросът е не какво ще се прави на пазара, а защо не се прави, коментира вчера арх. Пламен Иванов.
Без отговор от юли 2010 г. стоят и трите предложения на “Магро-Маркет – М” за развитие на пазара, припомни Красимир Гърдев. Първият вариант е капиталът на дружеството да бъде увеличен с неразпределената печалба между съдружниците, която към онзи момент беше 1 985 519 лв., и с парични вноски съобразно дяловете на партньорите. Така Общината трябваше да довнесе 1 158 596 лв., а “Магро Маркет – М” – 1 205 886 лв., като дяловото участие на партньорите се запази.
Вторият вариант предвижда разпределение на печалбата и увеличение на капитала. В този случай Община В. Търново трябваше да получи 972 904 лв., които са дела й от печалбата, а с дела на “Магро Маркет – М” да бъде увеличен капиталът на дружеството. Това ще доведе до намаляване на дяловете, с които Общината участва в смесеното търговско дружество от 49 % до 36,32 %, като отново ще има блокираща квота при вземането на решенията. Условието е двете предложения да бъдат гласувани едновременно.
Според третия вариант Община В. Търново ще получи неразпределената си част от печалбата и още 3 814 904 лв., ако приеме да продаде дяловете си. При създаването на съдружието през октомври 2001 г. цената на един дял беше 100 лв., а към 2010 г. й предложихме 268,47 лв. за дял, посочи Гърдев.
Категорично оставаме на позицията си, че ще завършим реализацията на проекта и пазарът ще остане да съществува като място за търговия на стоки и земеделска продукция, потвърди вчера Красимир Гърдев.
В резултат на партньорството между Общината и “Магро Маркет – М” в “Пазари – Велико Търново” за периода от 2002 до 2009 г. ръстът на печалбата е 190 % в сравнение с 2001 г. преди създаването на съдружието. Ръстът на активите е 3,5 пъти спрямо апортираните, а реализираната инвестиция е 3 415 588 лв. Наемите на пазара са под средните за сходни обекти в страната.
Винаги сме били за прозрачност в отношенията ни. Смятам, че този ОбС и кметът Даниел Панов в този мандат трябва да решат казуса, защото с проекта на арх. Иванов ще разкрием поне още 100 работни места и ще запазим поминъка на търговците на селскостопанска продукция, коментира Красимир Гърдев.

Никъде по света няма съдружник, който, преди да е приключила реализацията на общ проект, да иска разпределение на печалбата, за каквото настоява Общината. По вече недействащ закон Общината ни осъди и получи 350 хил. лв. от разпределение на наеми, каза още Красимир Гърдев. Той коментира също, че общинските паркинги около пазара са платени, а в търговския обект съдружникът предлага 1 час безплатен престой.

Даниел Панов: “Съдружниците трябва да се разберат”

По устав Общото събрание взема решенията в “Пазари – Велико Търново” ООД. Така кметът Даниел Панов коментира предложението на общинския съветник Румен Димитров за свикване на извънредна сесия на ОбС, посветена на съдружието. Днес от 17 часа съветниците се събират, за да обсъдят предложението на колегата си за нов дневен ред на общото събрание на “Пазари – Велико Търново”. Димитров настоява за промяна в дружествения договор на смесеното търговско дружество, за разпределение на печалбата и ремонт на съоръженията за търговска дейност до края на октомври т.г. 
Кметът отказа да заяви какво е личното му мнение по предложенията на мажоритарния собственик “Магро Маркет – М” в “Пазари – Велико Търново” от 2010 г. за развитието на отношенията между партньорите, един от които е Общината да продаде акциите си на мажоритарния собственик. 
“ОбС е в правото си да вземе решение и по предложението от 2010 г. и в крайна сметка нещата не могат да бъдат решени така, както в момента се вкарват на сесия. Редно е съдружниците да седнат и да уточнят инвестиционните си намерения и бъдещите стъпки за развитието на това търговско дружество”, коментира Панов.
Здравка МАСЛЯНКОВА, сн. Даниел ЙОРДАНОВ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново