Общината освобождава имотите си от 90 на сто такса битови отпадъци

Публикувано на пт, 12 Апр. 2013
567 четения

Община Велико Търново освобождава финансов ресурс за ремонти, като намалява с 90 на сто парите, които плаща за собствените си нежилищни имоти като такса смет. Промяната ще бъде гласувана от ОбС на 25 април. Така се очаква за капиталови разходи да се освободят около 180 000 лева.
За общинската собственост годишно за такса смет се плащат около 200 000 лева. За да плати задължението си за битови отпадъци, Общината вади пари от данъчните постъпления. По същество това е преливане от една сметка в друга, но парите от такса смет не могат да се харчат за нищо друго, освен за чистота, коментира шефът на общинската данъчна служба Цветомир Енев.
С решение на ОбС училищата в община В. Търново втора година плащат 10 % от определената им такса смет. С промяната в Наредбата за местните такси и цени на услуги със същата привилегия ще се ползват и общинските нежилищни имоти. Намаляването на постъпленията за чистотата с около 180 000 лева няма да се отразят на качеството на сметосъбирането и сметоизвозването, казват от Общината.
Тази година във В. Търново всички местни данъци и такси останаха без промяна. Данък сгради е 2,5 промила върху данъчната оценка. Такса битови отпадъци за жилищните имоти е 1,3 на хиляда върху данъчната оценка, а за нежилищните – 6 промила. Запазват се без изменение и данъците върху моторните превозни средства. Запази се отстъпката от 5 % при данъка върху недвижимите имоти и 10 % при такса битови отпадъци за гражданите и бизнеса, които платят цялото си задължение до 30 април. До края на месеца Общинската данъчна служба ще работи с удължено работно време до 18,30 ч.
З. ХРИСТОВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново