Община Павликени получи финансиране за завършване на допълнителното водоснабдяване на Върбовка

Публикувано на ср, 25 окт. 2023
75 четения

Община Павликени получава допълнително финансиране за завършване на допълнителното водоснабдяване на с. Върбовка. Допълнителното споразумение за нужните средства беше подписано от и.д. кмет инж. Анастасия Вачева в МРРБ. Средствата са в размер на 883 511,15 лв. без ДДС.
Многогодишният проблем с осигуряването на питейна вода в селото ще бъде решен с изпълнението на инвестиционния проект за допълнително водоснабдяване.
Върбовка е селото с най-голям брой жители в община Павликени. От 2020 г. в селото е въведен воден режим поради намаляване дебита на водоизточниците. Липсата на вода поражда редица затруднения на живеещите.
Изпълнението на проекта стартира през далечната 1994 г. Поради липса на достатъчно финансови средства обектът се изпълнява на етапи. Последните строителни дейности са извършвани през 2008 г. Оттогава до 2022 г. Община Павликени търси възможности за финансиране.
Миналата година с решение на Министерски съвет за одобряване на Списък на инвестиционни проекти на общините по приоритети и направления/обекти за целево финансиране от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството бяха отпуснати 50% от необходимите средства за изпълнение на обекта. С настоящото допълнително споразумение са осигурени и оставащите 50% от цялата стройност на обекта.
Очаква се строителните работи да приключат и обектът да бъде въведен в експлоатация преди края на годината.
В момента Върбовка ползва вода от източника на съседното сeло Димча. След пускането на новия водопровод ще бъде решен проблемът с водоснабдяването и на Димча.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново