Община Павликени подписа договори с МРРБ за 7 водни проекти за 2,39 млн. лв.

Публикувано на вт, 28 май 2024
153 четения

Договори за финансиране на 7 проекти на Община Павликени на обща стойност 2,39 млн. лв. подписа кметът инж. Емануил Манолов в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Средствата ще бъдат отпуснати от държавния бюджет по националната инвестиционна програма за общините.
С най-висока стойност сред проектите e реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа в гр. Павликени – ІІ етап, Подетап II.7 подподетапи ІІ.7.1, ІІ.7.2, ІІ.7.3 и ІІ.7.4 . Общата му стойност 1 951 155 лв. без ДДС и 2 341 386 лева с ДДС. Дейностите по него ще се изпълняват през настоящата и през следващата година.
Останалите 6 проектни предложения са за изготвяне на технически проекти за реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи и последващо осъществяване на авторски надзор в селата Бутово, Долна Липница, Горна Липница, Дъскот, Лесичери, Патреш. Водопроводните мрежи в тези села са изграждани поетапно, предимно от етеринетови и стоманени тръби. Констатират се чести аварии, големи загуби на питейна вода. В някои от селата е въведен режим на водопопадаване. Водопроводната мрежа е амортизирана, с изминал експлоатационен срок. Това дава предпоставки за създаване на условия за по-високи технически загуби и тежки аварии, както и смущения във водоснабдяването.
Към националната инвестиционна програма Община Павликени е подала 11 проекта на обща стойност 13,4 млн. лв. Първите два договора бяха подписани в края на м. март 2024 г. и осигуряват финансиране за ремонт и реконструкция на лекоатлетическа писта на стадион „Ганчо Панов” в Павликени на стойност 1 061 758 лв. без ДДС и за основен ремонт, рехабилитация и благоустрояване на ул. „Ловец“ на стойност 1 118 333 лв.
Всички проектни предложения са предварително обсъдени на заседания на Общинския съвет.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново