Община Горна Оряховица започна да събира местните данъци и такси за 2023 г.

Публикувано на вт, 17 ян. 2023
334 четения

Започна данъчната кампания за събиране на местните данъци и такси за 2023 г в Община Горна Оряховица. Това са данъкът върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци, данъкът върху превозните средства, както и всички останали видове данъци и такси – патентен данък, туристически данък, такса за притежаване на куче. Задълженията за настоящата година могат да се заплащат както в брой или чрез ПОС терминал на касите на отдел “Местни данъци и такси” към Община Горна Оряховица, така и по банков път, на касите на “ИЗИ ПЕЙ” в цялата страна, в офиси на “Фаст пей”, Банка ДСК, “Български пощи” и на касите в кметствата на населените места от общината.
Данъчно задължените лица могат да се възползват от 5% отстъпка, ако платят пълния размер на данъците си в срок до 2 май тази година. Данъкът върху недвижимите имоти, таксата за битови отпадъци и данъкът върху превозните средства може да се плати и на две равни вноски – до 30 юни и до 31 октомври. След изтичане на тези срокове започва начисляване на лихви за просрочие.
Патентният данък може да се плати на четири равни вноски, като срокът за първото тримесечие изтича на 31 януари.
Туристическият данък от хотели и други места за настаняване е ежемесечен и е дължим до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките. Лицата, предлагащи нощувки, подават декларация по образец до 31 януари на всяка година за предходната календарна година.
Справка за размера на данъчните задължения може да бъде направена на сайта на Общината в раздел “Местни данъци”: https://www.g-oryahovica.bg/mestni-danutsi , като за целта е необходим ПИН код.
Банковата сметка и кодовете за вид плащане са публикувани в същия раздел на сайта на Община Горна Оряховица.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново