Община Елена запазва същите размери на местните данъци и такси и през 2023 г.

Публикувано на пт, 20 ян. 2023
173 четения

От 20.01.2023 г. всички данъчно задължени лица могат да заплатят своите данъци и такси за 2023 г. в стая 121 на общинската администрация в Елена. Това може да стане в брой и чрез ПОС терминал, чрез банков превод по сметка на общината, в офис на Изипей, чрез приложенията iCard и Транскарт, както и чрез пощенски запис. Няма промяна в сроковете за плащане, отново на предплатилите за цялата 2023 г. се прави отстъпка в размер на 5%.

Приходната администрация очаква и през тази година да се запази постигнатата устойчивост при събираемостта на данъците, въпреки неблагоприятната икономическа обстановка.

За тридесет щастливци традиционната томбола, организирана от Общината, ще донесе примамливи предметни награди.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛА

1.     Право на участие имат граждани и фирми, заплатили в срок до 30.04.2023 г. данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци и/или данък върху моторните превозни средства  за 2023 г. и нямат просрочени задължения към община Елена от минали години за местни данъци  и такси.

2.     За участие в томболата лицата попълват талон с номер и дата на квитанцията за платените задължения и телефонен номер за връзка.     За лицата, платили данъците в стая 121, талоните се получават на място и попълнени се пускат в подготвена за целта запечатана кутия.

3.     За платилите чрез Изипей и Български пощи желаещи да участват, могат да направят това след получаване на допълнителна информация от посочените по-долу телефони за връзка.

4.     Печелившите талони ще се изтеглят на 10.05.2023 г. в Община Елена

от комисия, в присъствието на нотариус.

5.     Осигурени са следните награди:

·        LCD телевизор – 1 бр.

·        Смартфон – 1 бр.

·        Прахосмукачка – 1 бр.

·        Апарат за кръвно налягане – 2 бр.

·        Миксер – 2 бр.

·        Мултигрил /гофретник/ – 2 бр.

·        Сокоизстисквачка 3 бр.

·        Електрическа кана – 3 бр.

·        Фенер – 3 бр.

·        Ютия – 3 бр.

·        Партигрил – 3 бр.

·        Тиган – 3 бр.

·        Кухненска везна – 3 бр.

6.     Крайният срок за получаване на наградите от данъкоплатците е 20.06.2023 г., след лично представяне на печелившата квитанция за платения данък.

7.     Ако спечелилият награда не се яви до крайния срок, тя се връчва на резервен печеливш участник.

8.     В томболата не могат да се включат служители на отдел „Местни приходи“ при община Елена.

Допълнителна информация относно провеждането на томболата, може да получите на телефон: 06151 6384; 0879101446.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново