Обсъждаха проекта на Концепция на Закона за социалните услуги

Публикувано на ср, 11 Юли 2018
162 четения

Обсъждане на областно ниво на Проект на Концепция на Закон за социалните услуги се проведе в Областна администрация – Велико Търново. На събитието присъстваха  ръководители на областно и общинско равнище на социалното подпомагане, ръководителят на регионалното управление на образованието, експерти, представители на общинските администрации и на неправителствените организации, ангажирани в социалната сфера.

Проф. д-р Любомира Попова откри обсъждането и подчерта изключителната актуалност и необходимост от него. Тя представи основните цели на концепцията и визията по основните въпроси в закона.

Инж. Розалия Личева, началник на Регионално управление на образованието – Велико Търново, отправи препоръка да се стъпва на вече създадени нормативни актове и в новите да се прави препратка към тях. Тя предложи и във връзка с изготвянето на нормативни актове – когато се разработва стандарт да се предоставят и проекти на формуляри.

Людмила Цветанова, представител на Център „Мария“, каза, че е важно е да бъде осигурено по-голямо участие на потребителите на социални услуги не само при тяхното планиране, а и в процеса на предоставянето им. В услугите за деца да се въведат и следват принципите за детско участие. Мая Пешева, директор на „Социално подпомагане“ – Велико Търново, е на мнение, че тази концепция е една глобална рамка и предстои още много работа в тази посока. Детайлите ще бъдат представени в подзаконовата нормативна рамка.

Катя Златкова, представител на сдружение „ОКСАБ 2006“, постави въпрос по отношение критериите за ефективност и как ще се измерват. Тя подчерта, че ще има стандарт за качество, но си остава въпроса за регулиране на професиите в социалната сфера. Жоро Ковачев обясни, че са направени първите стъпки в посока професията „социален работник“ да стане регулирана.

 

 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново