Областният управител върна шест решения на общински съвети

Публикувано на пт, 3 февр. 2023
519 четения

 

Три решения на Общински съвет – Горна Оряховица и по едно на местните парламенти в Павликени, Свищов и Златарица за месеците ноември и декември 2022 г. върна за ново разглеждане областният управител.

За ново осъждане е върнато решение №915 от 24.11.2022 г. на Горнооряховския общински съвет, с което е прието изменение на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Мотивите са, че измененията са незаконосъобразни и са приети в противоречие с разпоредбите на Закона за нормативните актове, Административнопроцесуалния кодекс и Наредбата за административно обслужване. Съветниците са се съобразили с мотивите и са отменили спорното решение.

Те обаче са потвърдили друго върнато от юридическия екип на Областна администрация решение. Става дума за решение №926 от същото заседание, с което се дава съгласие за прекратяване на съсобственост на поземлен имот. Общинският съвет не се е съобразил със Закона за общинската собственост, а областният управител оспорва потвърденото втори път решение пред Административния съд във Велико Търново. Има образувано административно дело.

През 2023 г. със заповед областният управител връща за ново обсъждане решение №677 на Общински съвет – Павликени, което е отмемено от местните парламентаристи на 26 януари.

Също през януари областният управител връща за ново
обсъждане решение на Общински съвет – Горна Оряховица. То касае провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлени имоти, частна общинска собственост.

Юридическият екип на Областна администрация е върнал за ново разглеждане и решение №939 на Общински съвет – Свищов за промяна Наредбата за субсидиране дейностите на спортните организации в общината. Мотивите са, че то противоречи на Закона за физическото възпитание и спорта и на Административнопроцесуалния кодекс. Решението е отменено на заседание на местния парламент от 17 януари тази година.

Областният управител е върнал за ново обсъждане и решение №429 на Общински съвет – Златарица, с което е предоставен общински имот без правно основание. То е отменено от местния парламент на заседание от 2 януари тази година.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново