Наказания за 6000 лв. издадоха екоинспектори

Публикувано на пт, 12 май 2023
326 четения

Три наказателни постановления на обща стойност 6000 лв. са издали през април от Регионалната екоинспекция във В. Търново. Сключено е също едно споразумение по Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) между наказващия орган и нарушителя, на стойност 980 лв. През периода са съставени 4 акта за установени нарушения. Два от тях са на “Топлофикация – Габрово” ЕАД за неорганизирано изпускане на емисии в атмосферния въздух и за неизпълнение на предписание на РИОСВ. Другите два акта са на две дружества за неводене на отчетност за отпадъците.
През април експертите на РИОСВ – В. Търново, са извършили 83 проверки на 78 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. От тях 24 са планирани и 59 извънредни проверки. В рамките на осъществения контрол са издадени 14 предписания.
Общо събраните суми по наложени санкции в предишни периоди са 4328 лв. От получените суми 3463 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са Община Свищов (1600 лв.) и Община В. Търново (1600 лв.).
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново