Над 940 хил. лв. трябва да осигури Община В. Търново за три обекта

Публикувано на ср, 15 февр. 2023
1429 четения

Над 940 000 лв. трябва да осигури Община В. Търново за три обекта по проекта за интегриран градски транспорт. Допълнителните средства са за кръговите кръстовища на “Беляковско шосе” и Летния театър и за буферния паркинг край Сержантското училище.
След проведените пазарни консултации за кръговото между ул. “Беляковско шосе”, бул. “България”, ул. “Полтава”, ул. “Освобождение и ул. “Краков” беше определена цена от 996 450 лв. без ДДС. На тази стойност е и обявената обществена поръчка, а крайният срок за подаване на оферти е 3 март. В тази сума са включени безвъзмездната финансова помощ от 632 987 лв., инфлационна добавка от 15 % в размер на 94 948 лв. и собствен принос, който е 268 514 лв. Заедно с всички останали съпътстващи реализацията на обекта дейности – стойност на работния проект, строителен и авторски надзор и др., крайната стойност на кръговото кръстовище възлиза на 1 262 496 лв. с ДДС.
За кръговото на ул. “Христо Ботев”, “Седми юли” и “Цар Тодор Светослав” заложените средства за строителство са в размер на 878 184 лв. без ДДС, от които 532 494 лв. е безвъзмездната помощ, а собственият принос е 345 690 лв. Заедно с останалите заложени дейности крайната цена за кръговото е 1 079 322 лв. с ДДС.
Сагата по избора на изпълнител на кръговото продължи две години, като едва през октомври миналата година беше избрана фирма “Парсек Груп” ЕООД, с която Общината сключи договор.
За буферния паркинг на Сержантското училище все още няма избран изпълнител. За изграждането му са заложени 882 572 лв. без ДДС, от които 440 390 лв. безвъзмездна финансова помощ, 115 118 лв. инфлационна добавка от 15 % и 327 063 лв. собствен принос. С разходите за работния проект, строителен надзор, авторски надзор и др. крайната стойност на паркинга достига 1 096 635 лв.
Разчетите за обектите са включени към предложението за утвърждаване на приходната и разходната част на бюджета и средствата по европейските програми заедно с актуализацията на Инвестиционната програмата за 2022 г. и актуализираната сметна стойност на обекти, планирани за инвестиционната програма за тази година.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново