Над 50 души декларираха доходите си през първия ден от данъчната кампания

Публикувано на чт, 11 ян. 2024
389 четения

Над 50 души подадоха данъчни декларации през първия ден от данъчната кампания 2024 г. в НАП Велико Търново, която традиционно стартира на 10 януари. 21 от декларациите са подадени по електронен път.
Първата декларация, която беше приета в салона за обслужване на клиенти в старата столица, е на Йорданка Георгиева от Горна Оряховица. Тя подаде данъчна декларация за ползване на облекчения за деца. Майката има две деца – момче и момиче на 11 и 14 години и за втори път подава декларация за облекчение.
Нейният доход за 2023 г. обаче не е достатъчен, за да ползва цялата данъчна отстъпка. В този случай другият родител може да получи разликата до пълния размер на данъчното облекчение. Йорданка ще получи сумата след проверка от приходната агенция в срок от 1 месец след подаването на документите. За да може да използва онлайн услугите на НАП, майката си извади и персонален идентификационен код (ПИК).
„ Електронните услуги на НАП улесняват клиентите ни и по този начин се избягват грешки при попълването на документите. А в началото на март, след подаването на данните от работодатели и платци на доходи, ще бъде пусната и е-услугата за достъп до предварително попълнената декларация за доходите, която се подава с ПИК или електронен подпис през Портала за електронни услуги на НАП“, припомни директорът на дирекция „Обслужване“ в ТД на НАП Велико Търново Петко Николов.
От офиса на приходната агенция във Велико Търново напомнят, че освен на място, декларации могат да се подават по пощата като писмо с обратна разписка, а най-лесно и бързо – по електронен път с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис.
През миналата 2023 г., от общо приети 20 600 декларации в НАП Велико Търново, близо 80% от тях са подадени по електронен път. Над 700 декларации са подадени по пощата, а над 3 000 в офис на НАП.
Във фоайето на салона за обслужване на клиенти във Велико Търново има всички необходими декларации и приложения към тях, а служителите оказват съдействие на клиентите.
И през тази година лицата, получили облагаеми доходи през 2023 г., ще имат възможността да намалят данъчната си основа с предвидените в закона данъчни облекчения. Ако след ползването им се формират суми за възстановяване, те се изплащат в срок от 1 месец след подаването на декларацията. Едно от най-важните условия за ползване на данъчните облекчения е лицата да нямат публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение. От НАП съветват преди да заявят ползването на данъчно облекчение да проверят с персонален идентификационен код (ПИК) данъчно-осигурителната си сметка онлайн за задължения, за да избегнат неудобства.
От приходната агенция очакват отново завишен интерес към данъчното облекчение за деца и за деца с увреждания, поради запазване на размера на сумите, които се приспадат от годишните данъчни основи за 2023 г. В зависимост от облагаемите доходи на родителите за миналата година, те ще получат съответно до 600 лв. за едно дете, до 1200 лв. за две и до 1800 лв. за три и повече деца. За отглеждане на едно дете с увреждания сумата за получаване е до 1 200 лв.
Гражданите могат да се възползват и от данъчното облекчение за ремонт и/или подобрения на собствено жилище за направените през 2023 г. плащания за труд в общ размер до 2000 лв. За да получат до 200 лв. данъчна отстъпка, е необходимо собствениците да разполагат с документи, удостоверяващи плащането за труд.
Младите семейства пък могат да намалят годишната си данъчна основа с лихвите, заплатени по първите 100 000 лева от главницата по ипотечен кредит за закупуване на жилище. За да ползват това данъчно облекчение, те трябва да са съпрузи, поне единият от тях да не е навършил 35 години към датата на сключване на договора за ипотека и жилището да е единствено за семейството.
Друго облекчение, от което могат да се възползват данъкоплатците, е за намалена работоспособност. То е за лица с 50 и над 50 на сто инвалидност и им дава възможност да намалят данъчната си основа със 7920 лв.
С направените през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване в общ размер до 10 на сто може да се намали сумата от годишните данъчни основи. Тази сума може да бъде намалена в общ размер до 10 на сто и за лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки „Живот“.
Данъкоплатците, които през годината закупуват осигурителен стаж при пенсиониране също могат да намалят данъчната основа с размера на направените вноски.
Лицата, които през 2023 г. са правили различни дарения, като например на Национална здравноосигурителна каса – за дейности във връзка с лечението на деца, финансирани с трансфери от бюджета на Министерството на здравеопазването и/или Център за асистирана репродукция, дарения за култура или в полза на болници, социални домове, БЧК и т.н., имат възможност да намалят данъчната си основа с общо до 65% след като приложат към годишната данъчна декларация копия на документи, удостоверяващи статута на лицето, което получава дарението, и че то е получено.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново