Над 2 млн. лв. са приходите през юли от нощувки в областта

Публикувано на вт, 19 сеп. 2023
216 четения

Над 2 млн. лв. са приходите от нощувки в област В. Търново през месец юли, отчитат от Териториалното статистическо бюро. Те са с 5 % повече в сравнение с месец юли 2022 г. Отчетено е увеличение на приходите от чужди граждани с 23 % и намаление от българските туристи с над 3 на сто. Най-голяма част (62 %) от реализираните приходи от нощувки през месеца в областта са постъпили в местата за настаняване, категоризирани с 1 и 2 звезди. През юли в областта са функционирали 137 места за настаняване с 10 или повече легла – хотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2284, а на леглата – 4836. В сравнение с юли 2022 г. общият брой на местата за настаняване и леглата бележат лек спад.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване е 40 289, като се наблюдава увеличение на реализираните нощувки от чужди граждани с близо 17 %, докато тези от български намаляват с близо 5 на сто спрямо месец юли 2022 г.
Пренощувалите лица в местата за настаняване в област В. Търново са 21 001. От тях над 66 на сто са български граждани (13 937 души), като най-голяма част от тях (76 %) са нощували в места за настаняване с категория 1 и 2 звезди. Нощувалите чужди граждани са 7064 души. Най-голяма част от тях (47 %) са нощували в места за настаняване с 1 и 2 звезди. В места с категория 4 и 5 звезди са пренощували близо 35 на сто от тях. Най-много са пренощувалите граждани от Румъния – 44 %, следвани от Испания – 8 на сто, Франция – 3,3 %, САЩ – 3 %, Германия – 2,9 %, Израел – 2,7 % и от Нидерландия – 2,6 %.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване е близо 28 на сто, като тя е най-висока в местата за настаняване с категория 4 и 5 звезди – 32 %, следвана от тази в местата с 1 и 2 звезди – 28 %. Най-ниска заетост на леглата се наблюдава в местата за настаняване с категория 3 звезди – 21%. През юли 2023 г. спрямо същия месец на 2022 г. общата заетост се увеличава с 1.0 процентен пункт. Общата заетост на леглата е с 28.2 процентни пункта по-ниска от регистрираната средна за страната, която през юли 2023 г. е близо 56 %, отчитат от Териториалното статистическо бюро.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново