Над 18 млн. лв. е планираният бюджет на Община Павликени

Публикувано на пн, 13 Ян. 2020
193 четения

18 977 243 лв. е планираният бюджет на Община Павликени за 2020 г. Данните за финансовия план бяха представени по време на обществено обсъждане в края на миналата година. Той е съобразен с икономическите тенденции и рамката, установена със Закона за държавния бюджет за 2020 г., приетите от Общински съвет – Павликени, наредби и тенденцията в развитието на собствените приходи. Съпоставката с миналогодишния бюджет показва, че държавните субсидии за Общината са увеличени с 1 392 543 лв. или над 10 %. Този ръст е обвързан преди всичко с обезпечаване на промяната в размера на минималната работна заплата от 560 на 610 лв. и увеличените разходни стандарти във функция “Образование”.
Средствата за зимно поддържане са 168 500 лв. и спрямо 2019 г. са увеличени с 24 000 лв. или 17 на сто. Целевата субсидия за капиталови разходи е завишена с 75 100 лв. или 10 %. Запазват се успешните местни програми “Инвитро” и програмите за местни и граждански инициативи. За издръжка на детските заведения са планирани 215 000 лв., за ученическите столове – 102 400 лв. Запазва се размерът на всички местни данъци и такси, включително на таксата за битови отпадъци на нивото от 2019 г.
При съставянето на капиталовата програма за 2020 г. са включени всички обекти, които имат приоритетно значение за населените места, а предвидените инвестиции са в размер на 1 201 435 лв.
И през следващата година Общината ще работи активно за разработване на проектни предложения, с които да кандидатства за безвъзмездно финансиране. Очакваните разходи за обекти, изпълнявани със средства от европейски програми, са 8 027 726 лв.
“Проектът за бюджет е балансиран при осъществен анализ на приходите за 2020 г. и разчет на разходите съгласно приоритетите, заложени в Програмата за управление и Общинския план за развитие на Община Павликени”, каза по време на обсъждането кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов. Той посочи, че с финансовия план за 2020 г. се поставят отговорни, но реално изпълними цели. “Имаме растеж, който е в полза на всички павликенчани. Целта ни е този растеж да доведе до благополучие и сигурност за жителите на нашата община”, каза още градоначалникът.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново