Набират проекти по Националната програма за достъпна жилищна среда

Публикувано на вт, 6 февр. 2024
86 четения

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) стартира кампанията за набиране на проектни предложения, които ще се финансират по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност през 2024 г.
По Компонент 1 “Достъпна жилищна среда” проектни предложения могат да се подават до 15 май 2024 година. По него отново ще се даде възможност на хора с увреждания да кандидатстват за осигуряване на финансиране за изграждане на достъпна среда до жилищата си, което ще помогне за социалното им приобщаване. С отпуснатите по Програмата до 100 000 лева с ДДС за всяко одобрено предложение през 2024 г. ще могат да се изградят и монтират необходимите за хората с увреждания рампи, подемни платформи и асансьори. В случаите, когато стойността на проектното предложение надхвърля размера на финансиране от МТСП, се допуска собствен принос от кандидата за изпълнение единствено на дейности за осигуряване на достъпна среда.
По Компонент 1 могат да кандидатстват собственици на еднофамилни жилищни сгради, които са с трайни увреждания и се придвижват с инвалидни колички, с постоянен или настоящ адрес в същата сграда. Проектни предложения могат да подават и сдружения на собствениците в етажната собственост в многофамилни жилищни сгради, в които има хора с трайни увреждания, придвижващи се с инвалидни колички, с постоянен или настоящ адрес в същата сграда.
Набирането на проектни предложения за финансиране по Компонент 2 “Лична мобилност” ще приключи на 1 април 2024 година. По него ще се отпускат до 8000 лева за финансиране на проект за преустройство на лек автомобил за човек с трайни увреждания или за закупуване на вече преустроен. Допустимо е и финансиране за монтиране на помощно cъоръжение/приспособление за качване/сваляне на инвалидна количка в моторни превозни средства (МПС). Стойността на всяко проектно предложение се определя въз основа на представено предложение, съдържащо технически и/или финансови параметри за предвидените допустими дейности. Кандидатите, които към момента нямат придобита правоспособност за управление на МПС, могат да получат и финансиране на курс за шофьорска книжка.
Право да кандидатстват по компонента “Лична мобилност” имат хора с трайни увреждания, с доказан дефицит на долни и/или горни крайници и решение на органите на медицинската експертиза, които имат документ, че са физически годни да бъдат шофьори.
Подробна информация за условията и документите за кандидатстване по двата компонента може да се намери на интернет страницата на МТСП в рубрика “Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност”).

loading...
Пътни строежи - Велико Търново