Местни фирми кандидатстват за проучване на две свлачища в община Г. Оряховица

Публикувано на ср, 24 май 2023
183 четения

Местни строителни фирми са подали оферти по обявената обществена поръчка за избор на изпълнител за изработване на инженерно-геоложко проучване и изготвяне на инвестиционен проект за укрепване на две свлачища в община Г. Оряховица. Едното свлачище е на ул. “Опълченска” в Долна Оряховица и за него има подадена оферта от фирма “Енел строй” ООД, чиято оферта е на стойност 32 200 лв. без ДДС. Второто свлачище е на път VTR 2050 /III – 4073, Горски Горен Тръмбеш – Драганово/Горски Долен Тръмбеш – Върбица и за него е подадена оферта от фирма “Джамбо 33” ООД, която е за 52 600 лв. без ДДС.
Свлачището в Долна Оряховица се намира в северозападната част на града и е формирано на откоса между улиците “Опълченска” и “Вардар”. Възниква през 1968 г. и е с ширина около 800 м и дължина по посока на движение около 15 м. През 1994 г. са проведени инженерно-геоложки проучвания и е изготвен проект за отводняване и укрепване. Изградена е отводнителна система за улавяне и отвеждане на повърхностните води и за дрениране на подземните води. В централната част на свлачището, в основата на откоса, е изпълнена подпорна стена. През 2021 г. в период на интензивни валежи, източно от съществуващата подпорна стена, е възникнала ерозионна деформация и са се образували слягания в настилката, в които се задържат повърхностни води.
Свлачището на път VTR 2050 /III – 4073, Горски Горен Тръмбеш – Драганово/Горски Долен Тръмбеш – Върбица е формирано в южните покрайнини на с. Горски Долен Тръмбеш. През 2021 г. след активизация на процесите, свличането увеличава обхвата си и достига ширина около 70 м. В участъка на активизация е формиран свлачищен отстъп, който нарушава банкета, асфалтовата настилка и мантинелата на пътя. Вследствие на концентрираното постъпване на повърхностни води в зоната на активизация по западния откос на пътя е образувана ерозионна деформация с ширина 3,00 м и дълбочина към 2,00 м, посочват от Община Г. Оряховица.
Прогнозната стойност за двете обособени позиции е 87 200 лв. без ДДС. Предстои комисията да разгледа постъпилите оферти и да излезе с решение по обявената обществена поръчка.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново