Лясковец стартира трети прием на проекти към Фонд за подкрепа на местни инициативи

Публикувано на вт, 13 юли 2021
93 четения

За трети път Община Лясковец обяви покана за набиране на проекти за финансиране на местни инициативи чрез създадения през 2018 г. Фонд за подкрепа на местни инициативи. Целта е да се подкрепят проекти на местната общност, насочени към решаването на проблеми и подобряване на средата и качеството на живот. От тази възможност могат да се възползват неправителствени организации, читалища, сдружения на собствениците на етажна собственост и др.
Общият финансов ресурс на първата сесия за набиране на проекти от Фонда за 2021 г. е 13 000 лв., които са осигурени от общинския бюджет и сдружение Платформа “Агора” в рамките на проект “Общински фондове за местни инициативи: устойчив модел за подкрепа на активните общности”, с финансовата подкрепа на Фондация “Америка за България”.
В рамките на третата обявена сесия на фонда за 2021 г. приоритет са “Общностни иновации за подобряване на средата и качеството на живот”, като ще се отпускат до 3000 лв. за малки проекти. Срокът за изпълнение на инициативите е с продължителност до три месеца, като крайният срок, в който кандидатите могат да депозират проектите си, е до 20 август 2021 г. Предложенията ще се оценяват съгласно одобрени критерии за оценка, като най-важни са степента на съответствие на инициативата с конкретни нужди и проблеми на общността, мобилизиране на местни ресурси и значимост на очакваните резултати. Проектите се подават чрез специално разработен формуляр, където участниците трябва да опишат как ще се насърчи участието на хората от общността, как проектът допринася за решаване на значим проблем и по какъв начин ще се мобилизират човешки, материални и финансови ресурси за изпълнението на инициативата. Формулярите за кандидатстване, придружаващите документи, както и подробна информация може да се получи на интернет страницата на Община Лясковец.
До момента са проведени две процедури за финансиране на проекти (през 2018 г. и 2019 г.), като Фондът за подкрепа на местни инициативи е осигурил финансов ресурс в размер на 32 000 лв. на общо 13 проекта на неправителствени организации, читалища и сдружения на етажна собственост на територията на община Лясковец.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново