Лясковец дава 1,7 милиона лева за чистота

Публикувано на ср, 10 Юли 2013
310 четения

Община Лясковец обяви обществена поръчка за събиране и извозване на битовите отпадъци в общинския център и селата Джулюница, Добри дял, Драгижево, Козаревец и Мерданя. За чистотата е разчетен бюджет за 1,7 млн. лв. за четиригодишен период. В момента бизнесът с боклуци в общината се държи от “Титан АС”, чийто договор изтича.
Освен битовите отпадъци от домакинствата в поръчката за сметосъбирането са включени биоотпадъците от парковете и градините, хранителните и кухненски отпадъци от домакинствата, заведенията за обществено хранене и търговските обекти. Ще се събира и извозва и сгурията и пепелта от печките на твърдо гориво през отоплителния сезон. Задължение на концесионера е и изчистването на строителните и едрогабаритните отпадъци.
Като финансово условие към кандидатите от Общината поставят да имат общ оборот за последните 3 г. не по-малко от 3 млн. лв. и специално в бизнеса с боклуците – минимум 1,5 млн. лв.
За техническата обезпеченост се изисква кандидатите да имат поне 5 специализирани автомобила за извозване на контейнери, колесен багер, челен товарач, както и автометачка.
Според разчетите на възложителя за чистотата в общината са достатъчни 10 метачки, шестима общи работници и един бригадир, както и 10 шофьори. Задължително е кандидатът да има в община Лясковец собствена или под наем сервизна база за ремонт и измиване на сметосъбиращата техника. Кандидатите трябва да са изпълнили поне един договор за сметосъбиране и стемоизвозване в последните 3 години.
Водещ критерий при избора ще е най-ниската цена. Офертите ще бъдат отворени на 26 юли.
Здравка МАСЛЯНКОВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново