“Красива България” отпуска над 170 000 лв. за два проекта на В. Търново и Павликени

Публикувано на чт, 9 Авг. 2018
402 четения

Проектът “Красива България” одобри две проектни предложения на Велико Търново и Павликени на последното си заседание на 7 август. Общо за страната ще бъдат финансирани 12 проекта в сферата на социалните услуги, здравеопазването, образованието и културата, като общата стойност на инвестициите е 1 154 271 лв.

За Велико Търново е одобрен проект за осигуряване на достъпна среда в сградата на дома за пълнолетни с умствена изостаналост в Церова кория. Финансирането е от 51 000 лв., като 9000 лв. от тях са съфинансиране от страна на Общината. Със средствата ще бъде изграден асансьор, тъй като в дома обитателите са трудно подвижни. Социалните инспекции преди това са констатирали острата необходимост от изграждане на асансьор. Именно тези са били решаващите мотиви на “Красива България” да одобри  предложението на великотърновци. В момента Домът в Церова кория има 50 обитатели, а за тях се грижи специализиран персонал от 32 души.

С одобрените 120 000 лв. по Проект “Красива България” ще бъде изграден и външен асансьор на градската поликлиника в Павликени. За целта Общината осигурява съфинансиране от 21 %, което є донесе максимален брой от 20 точки при оценка на предложението.

Проектът за изграждане на поликлиничния асансьор е бил предложен за финансиране пред “Красива България” още през 2016 г. Но тогава са били отпуснати много малко средства за проектните предложения на общините. На 21 юни 2018 г. “Красива България” е обявила извънреден прием на проекти и от Павликени са се възползвали от втория шанс.

Вася ТЕРЗИЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново