Кръгла маса, посветена на развитието на туризма в България, се проведе в Свищов

Публикувано на ср, 2 Ное. 2022
217 четения

Кръгла маса на тема “Стратегически възможности за развитие на туристическа дестинация България посредством икономиката на преживяванията”, организирана от катедра “Икономика и управление на туризма”, се проведе в Стопанска академия “Димитър А. Ценов”. Научният форум се състоя паралелно в заседателна зала “Ректорат” и онлайн в платформата BigBlueButton. Събитието бе част от дейностите по популяризиране на резултатите от едноименния научноизследователски проект №7-2022, финансиран по Наредбата за условията и реда за оценката и планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност. Научноизследователският екип на проекта е съставен изцяло от преподаватели, докторанти и студенти от едноименната катедра, а именно: проф. д-р Марияна Божинова, ректор на Свищовското висше училище и ръководител на катедрата и проекта; доц. д-р Любка Илиева; ас. д-р Кристина Шопова; докт. Невена Ляскова-Великова; докт. Василена Кръстанова; студентите Янислава Кръстева, Янислав Петров и Никол-Мария Белеганска.
Актуалността на темата привлече за участие във форума академични преподаватели, докторанти и студенти, представители на Община Свищов, Туристически информационен център и туристическия бизнес. Сред присъстващите официални гости бяха д-р Станислава Стоянова – зам.-кмет “Стопанска и финансова политика” на Община Свищов, зам.-ректорите доц. д-р Любомир Иванов и доц. д-р Искра Пантелеева, доц. д-р Евелина Парашкевова – директор на Института за научни изследвания, доц. д-р Светослав Илийчовски – декан на Факултет “Производствен и търговски бизнес”, в състава на който е и катедрата домакин, проф. д-р Атанас Атанасов – декан на Факултет “Стопанска отчетност”.
Кръглата маса откри проф. д-р Марияна Божинова. Приветствие към участниците в научната дискусия отправи д-р Стоянова, като подчерта значимостта на този сектор за икономиката на страната и на града. Доц. д-р Любка Илиева изтъкна възможностите на икономиката на преживяванията в сферата на туризма. Тя поясни, че базирайки се на креативността, технологиите и иновациите, икономиката на преживяванията намира широко приложение в създаването на нови изживявания за потребителите на различни индустрии, включително туристическата. Специализираните форми на туризъм, допълнени посредством атрактивни за туристите преживявания, са в състояние да повишат общата привлекателност на туристическите продуктите.
В рамките на кръглата маса, доц. д-р Любка Илиева, ас. д-р Кристина Шопова и докт. Невена Ляскова представиха резултатите от проведените от екипа проучвания, осъществени в седем туристически дестинации, обхващащи потребителските нагласи и готовността на предложителите на туристически продукти да се развиват дестинациите чрез икономиката на преживяванията. Отчетено бе, че българските туристи търсят добавена стойност към потребяваните продукти, като са склонни да комбинират ваканционни продукти с преживявания, доближаващи ги до местната общност, традиции, бит и култура. Констатиран бе и засиленият туристически интерес към т. нар. “one time experience” и “slow adventure”.
Отчетени бяха и нагласите на бизнеса и администрацията за добавяне на стойност към туристическите продукти чрез допълнителни изживявания. Представени бяха също: вижданията на предложителите на туристически продукти относно промените в туристическото поведение и очаквания в посока повече гъвкавост при промяна на резервацията; по-големи изисквания към хигиената в туристическите обекти; повече преживявания по време на туристическия престой или пътуване.
По време на дискусията доц. д-р Парашкевова изрази удовлетвореността си от проведеното научно изследване, като подчерта значимостта на постигнатите научни резултати, които следва да намерят приложение при формирането на националните и регионалните политики в областта на туризма. Д-р Станислава Стоянова отчете ползите от научното изследване за създаване на регионалните политики. Проф. д-р Марияна Божинова поясни, че резултатите от проучването ще бъдат предоставени на Министерството на туризма, с което Стопанската академия има сключен меморандум за сътрудничество.
Участници в кръглата маса се обединиха около мнението, че трябва да се преодолее съществуващото до този момент деление на отрасъла на традиционен и алтернативен, защото по същество става въпрос не толкова за алтернатива, а за добавено съдържание на туристическия продукт. Икономиката на преживяванията притежава потенциал за продуктова диверсификация на българския туристически продукт, благодарение на разнообразните туристически ресурси, с които разполага страната, и които благоприятстват развитието на специализирани форми на туризъм.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново