Кметът на Павликени с важен международен пост

Публикувано на чт, 2 февр. 2023
413 четения

Кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов беше избран за член на стратегическия борд на Програмата Interreg VI-A Румъния-България 2021 – 2027. В Съвета за управление на изпълнението на Териториалната стратегия за интегрирано териториално развитие по Програмата инж. Манолов влиза като титулярен представител на Северен Централен район. Номинацията е направена от Управителния съвет на НСОРБ.
Шестима са новите български представители в Борда. От всеки от трите региона за планиране в Северна България са избрани по един титуляр и един заместник-титуляр. Заместник-титуляр от Северен Централен район е кметът на община Тутракан Димитър Стефанов. Номинациите за Северозападен район са кметовете на Мездра Иван Аспарухов и Белене Милен Дулев, а на Североизточния район – кметовете на Генерал Тошево Валентин Димитров и Каварна Елена Балтаджиева.
Сред ангажиментите на стратегическия борд ще бъдат подпомагането на Управляващия орган в подготовката на пакети от документи за кандидатстване, наблюдение на хода на изпълнение на Териториалната стратегия по зададени индикатори, участие в процеса на избор на проекти за финансиране в рамките на Стратегията и др.
Всяка от програмите за трансгранично сътрудничество има такива съвети. Те са изцяло нови структури, приложими за първи път през настоящия програмен период и ще функционират в допълнение към Съвместните комитети за наблюдение на програмите.
Териториалната стратегия по програма Интеррег VI-А Румъния – България 2021 – 2027 в момента се подготвя, като в основата й е разработването на велосипедния маршрут EuroVelo 6 и подпомагане на туристическите дейности, свързани с него. Индикативният бюджет за изпълнението на проекти в нейния обхват е 70,6 млн.евро.
Участието в Съвета е безвъзмездно, а подкрепа на членовете му ще оказва нарочно звено по Програмата, което предстои да се сформира.
Това е поредният важен ангажимент на инж. Емануил Манолов, свързан с европейската интеграция. В периода 2018 – 2021 г. кметът на община Павликени беше в ръководството на Мрежата на асоциациите на местните власти от Югоизточна Европа НАЛАС, а в периода 2020 – 2021 г. беше президент на организацията. Под негово ръководство значително бе динамизирана работата на НАЛАС и  асоциациите от региона системно обменяха информация за мерките, въведени от местните власти в процеса на управление на кризата от ковид. Мрежата продължи да осъществява дейности, свързани с насърчаването на процесите на демократизацията и децентрализацията в Югоизточна Европа, в съответствие с принципите на Европейската харта за местно самоуправление. През 2021 г. инж. Манолов беше избран за член на Изпълнителното бюро на Съвета на Европейските общини и региони (СЕОР).

loading...
Пътни строежи - Велико Търново