Казусът с горите на “Картала” отново е в дневния ред на местния парламент

Публикувано на пт, 21 юли 2023
670 четения

Казусът с горите на “Картала” отново е включен в дневния ред на местния парламент във В. Търново. Дружеството “Риъл Естейт Ентърпрайсис” АД, което притежава 38 дка в местността Дервеня, е входирало заявление до председателя на Общинския съвет. Към него са приложени документи, които според компанията доказват законните ѝ претенции към имота, върху който е планирано изграждането на еднофамилни къщи.
“Дружеството Ви уведомява, че при незаконосъобразно решение ще бъде принудено, съгласно Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, чрез съда да потърси стойността на нанесените щети и пропуснатите ползи. Имайте предвид, че те ще бъдат изплатени от великотърновските данъкоплатци, които са и ваши гласоподаватели”, посочват от компанията.
От “Риъл Естейт Ентърпрайсис” АД прилагат актуална скица на поземления имот, заповедта на кмета на Община В. Търново от 04.07.2007 г. относно застрояването на имота, заповедта на служебния министър на земеделието Явор Гечев от 01.09.2022 г., с която беше променено предназначението на земята от широколистна гора в “За друг вид застрояване” и от горска територия в “Урбанизирана територия”. Приложени са също решенията на Административен съд – В. Търново, и на ВАС относно казуса с атрактивния имот.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново