Избраха изпълнител за изграждане на зони за отдих в Полски Тръмбеш

Публикувано на вт, 13 сеп. 2022
286 четения

Избран е изпълнител по обявената обществена поръчка за изграждане на зони за отдих в центъра на Полски Тръмбеш. Това е фирма “Бор-97” ЕООД, която е и единственият участник по процедурата. Офертата на фирмата е за 83 592 лв. без ДДС.
Според проекта единият терен, предвиден за изграждане на зона за отдих, граничи на север с градската болница, на запад с улица “Отец Паисий”, а на изток и юг с градския площад. Вторият терен е разположен в градския парк, като от южната му страна има съществуваща детска площадка за деца от 6 до 12 г., но предстои да бъде направена и за по-малки деца. Проектираният терен пред болницата е 1326 кв.м. Вторият терен е проектиран като зона за отдих – детска площадка за деца от 0 до 5 години, с обща площ 223 кв.м. Проектът предвижда подмяна на някои бетонови бордюри, нова настилка от вибропресовани бетонови павета върху валирана основа от каменна фракция. Предвидена е една изцяло нова алея, която свързва входа на болницата с останалите алеи в кръгла площадка за краткотраен отдих, апликирана с две перголи с пейки. Ще бъдат монтирани нови икономични LED осветителни тела на паркови стълбчета, както и кошчета за отпадъци. Новопроектираната растителност ще се състои от няколко иглолистни и широколистни дървета и живи плетове от широколистни видове.
Част от средствата за изграждане на зоните за отдих – 56 584 лв. без ДДС, са от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. в изпълнение на договор, сключен между Община Полски Тръмбеш и Държавен фонд “Земеделие”.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново