Инж. Емануил Манолов подписа договора за финансиране на новата стратегия на МИГ “Павликени – Полски Тръмбеш”

Публикувано на пн, 10 юли 2023
162 четения

Община Павликени ще получи финансиране за техническа помощ за подготовката на стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ “Павликени – Полски Тръмбеш” за следващия програмен период. В Министерството на земеделието и храните се състоя церемония, на която бяха подписани и връчени договорите по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.). Заместник-министър Таня Георгиева връчи договора на кмета на община Павликени инж Емануил Манолов, който е и председател на местната МИГ.
Средствата по договора са в размер на 48 303 лв и са предназначени освен за създаването на стратегията, също така и за проучване и анализ на територията, популяризиране на работата по нея, обучение на екипа на МИГ-а и др. Средствата ще се използват за подготовка и съгласуване с местните общности на стратегията за ВОМР за програмния период 2023-2027 г.
Стратегията за МИГ “Павликени – Полски Тръмбеш” предстои да бъде изработена. Очакванията са, че общият бюджет за следващия период може да достигне до почти 10 млн. лв. От тях близо 6 млн. лв. от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони, еквивалентът на ПРСР. Близо 1,5 млн. лв. от програмата за развитие на човешките ресурси, малко над 1,5 млн. лв. от програма “Конкурентоспособност и иновации в предприятията”, близо 1 млн. лв. от програма “Образование”. Отделно има и възможност за привличане на средства по програма “Околна среда”.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново