Инж. Емануил Манолов отчете напредъка на Павликени пред местния бизнес

Публикувано на ср, 4 Сеп. 2019
825 четения

„Днес Павликени е сочен като много добър пример за използването на европейски средства за подобряване на средата и качеството на живот“. Това каза кметът инж. Емануил Манолов пред представители на най-големите фирми в общината. Градоначалникът покани работодателите на среща „Бизнесът и местната власт – заедно за развитието на Павликени“. По време на дискусията беше отчетен напредъкът на общината във всички сфери, а предприемачите поставиха своите приоритети и искания пред местната власт.
„Целта на подобна дискусия е да се създадат предпоставки за развитие на нашия регион чрез подобрение на бизнес климата и в пряка връзка с подобряването на местното самоуправление“, посочи инж. Манолов и припомни, че малките и средни фирми са гръбнакът на местната икономика.
Кметът отчете пред бизнеса направеното в подкрепа на местните производители по отношение на инфраструктурата, административните мерки и образованието.„Почти 13 млн. лв. бяха инвестирани през този мандат в реконструкцията и рехабилитацията на различни пътни отсечки и улици. Близо 4 млн. лв. от общинския бюджет, а останалите – от европейските фондове. Най-значим сред проектите е този за рехабилитация на 13 км общински пътища на стойност 6 898 541 лв. по Програмата за развитие на селските райони. Всяка година инвестираме и в текущ ремонт на улици, тротоари и общински пътища“, подчерта градоначалникът. Той обяви, че е на финала си проектът за ремонт на 4 улици в града с обща дължина 2,4 км.
Важен приоритет на Общината е ограничаването на вредните емисии в атмосферата. „Общо 2787 мегаватчаса електроенергия годишно пести общината след санирането на няколко обществени сгради. Този факт беше удостоверен от Агенцията за устойчиво енергийно развитие“, каза кметът. В Павликени е факт първият изцяло саниран блок, както и сградите на детските градини № 1 „8-ми Март”, № 4 „Слънце” и № 5 „Вяра, Надежда, Любов”, Детската ясла, Дома за стари хора в с. Караисен, ОУ „Бачо Киро” в Бяла черква, сградата на Община Павликени и тази на МБАЛ.
Дворовете на 4 детски градини греят, благодарение на сериозните инвестиции в нови катерушки и обновяване на зелените площи, продължи с отчета си кметът.
Община Павликени успешно защити сертификатите ISO 9001:2015 270011:2013 за управление на качеството и за управление на сигурността на информацията. „От 2019 г. активно участваме в пускане в реална експлоатация на платформата единна информационна точка, разработена съгласно изискванията на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура. Регистрите на Общината са цифровизирани и предоставени за ползване от общинския център и кметствата“, обясни инж. Манолов.
Специално внимание на професионалното обучение обърна кметът. „Подготовката на компетентни кадри е сред ключовите ни приоритети. Наясно сме колко е трудна ситуацията на пазара на труда с намирането на добри кадри. Затова в този мандат бяха предприети първите стъпки за отваряне на образованието в общината към бизнеса“, каза инж. Манолов. Той представи обучението чрез работа или т.нар. дуална форма, което беше въведено в ПГАТ „Цанко Церковски“. Вече са факт първите специалности, създадени според нуждите от кадри за местните фирми. През учебната 2019/2020 г. училището приема ученици в специалностите: „Производство и преработка на мляко и млечни продукти”, „Селски туризъм”, „Полиграфия”, които са в дуална форма, както и традиционната специалност „Механизация на селското стопанство”.
„Подкрепата на бизнеса е много голяма, комуникацията с фирмите е отлична, а партньорството е за пример, защото бизнесът е осъзнал необходимостта от подготвени кадри“, отчете кметът. Той припомни, че учениците всяка година имат учебни практики в чужбина и са носители на отличия от много държавни състезания по специалностите си.
В ПГАТ е извършен и мащабен ремонт на учебната сграда и работилницата. 1,3 млн. лв. бяха инвестирани в мерки за енергийна ефективност и за създаване на условия за модерни образователни услуги и осъществяване на качествено професионално образование. Предстои началото и на сериозен проект за реконструкция, ремонт и оборудване на сградите на другата гимназия в общината – СУ „Бачо Киро“ на стойност 1,2 млн.лв.
„За 4 години сме изпълнили проекти във всички сфери на управлението. Успешно сме приключили 22 проекта на стойност 18 931 794 лв. по различни оперативни програми с финансиране от европейските фондове. Сред тях са създаването на Местната инициативна група Павликени – Полски Тръмбеш, както и изработването на Общия устройствен план на община Павликени по споразумение с МРРБ“, каза градоначалникът.
В момента Община Павликени изпълнява 17 проекта на обща стойност 20 066 442 лв. Предстои реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа в Бяла черква и Караисен на стойност почти 7 млн. лв.
Инж. Емануил Манолов представи и важните идеи, които трябва да се изпълнят в следващия управленски мандат. От своя страна присъстващите посочиха конкретни мерки за подобряване на връзката им с общината.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново