Инж. Детелина Борисова, кмет на Община Стражица: “Не делим проблемите на селата и на общинския център”

Публикувано на вт, 18 Дек. 2012
1701 четения

Детелина Борисова

Гордея се, че имаме административен капацитет, за да привличаме европейски средства

– Каква е вашата равносметка за първата година от мандата?
– Една година е недостатъчна да се изпълнят всички идеи и това, което си поставихме като цели в предизборната програма. Мисля, че вървим напред, а не тъпчем на едно място. Продължаваме вече започнатите проекти и печелим нови. Така увеличаваме темпото, с което привличаме европейските средства към нашата община. За тази година обогатихме общинския културен календар. Имаме нови събития, не само в града, но и в населените места. Например – футболният турнир “За купата на кмета”, новият фестивал “Житената питка”, нови детски празници и др. Задълбочихме международни партньорства – с Русия чрез генералното консулство в Русе и с Румъния, където сме в процес на побратимяване с община Балени, област Дъмбовица. Тази година във връзка с оптимизирането на училищната мрежа се наложи да слеем две училища в с. Камен. Слава Богу, този процес мина безболезнено – децата учат в нормални условия и запазихме персонала. Но така или иначе, стражичани ще дадат оценка за първата година от моята работа и тази на моите колеги.
– По какви проекти работите в общината?
– В момента в общината в процес на реализация са девет проекта. Те се изпълняват по няколко програми – по Програмата за развитие на селските райони, по ОП “Регионално развитие”, по ОП “Околна среда”, по ОП “Развитие на човешките ресурси”, по ОП “Административен капацитет”. Също така и реализирахме проект, който се финансира от републиканския бюджет чрез Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС. На същия престои вече държавна приемателна комисия, тъй като е обект от I група, II категория и подлежи на приемане от ДНСК. Други десет проекта са вече изпълнени по същите програми, както и по проект “Красива България”. Част от тях бяха завършени през новия мандат, след като встъпих в длъжност. Тук искам да подчертая, че има приемственост между старото и новото ръководство на Общината, тъй като проектите са единствено в интерес на гражданите. Най-важното е, че запазваме и разширяваме екипа, който подготвя проектите и привлича европейските пари в Стражица. Работим на все по-високи обороти и по-качествено. А в период на криза няма две мнения, че парите от ЕС са най-важните инвестиции, особено в малки общини като нашата.
Други три нови проекта сме подали за разглеждане и оценка. Към момента общата стойност на привлечените европейски средства в общината възлиза на 20 780 293 лева. Ще сравня размера на едногодишния бюджет на общината, който е под 10 млн. лева. В тежките условия на криза да привлечеш такава сума в една малка и недотам развита община е добър сигнал за нашите съграждани. Гордея се, че имаме професионалисти, които подготвят проектите. И целият екип работи с желание, за да се развива Стражица като все по-добро място за живеене. Проектите са свързани основно с предоставяне на нови социални услуги, които подобряват живота на най-уязвимите хора – инвалиди, самотни възрастни хора и деца в риск.
Чрез други проекти пък подобряваме жизнената среда. Не е без значение, че по тях даваме заетост на фирмите – изпълнители, на техните работници, на новоназначен персонал по обектите и др. Освен ремонтирането и изграждането на нови детски и социални заведения, на църкви и пътна и ВиК инфраструктура, на детски площадки, тук включвам и превенцията, която вземаме с укрепването на речни брегове, почистване на корита. Тази година открихме ремонтираните църкви в селата Балканци и Виноград, детската градина в с. Асеново, ремонта в Центъра за социални услуги. Особено важен за нас е проектът “Услуги за социално включване на уязвими деца в община Стражица”, за който ни похвали и социалният министър Тотю Младенов при посещението си тук. Той ще обхване голяма група потребители – 3600, като това са деца от 0 до 7 г. в риск и техните родители. Също много важни проекти са и тези за канализация в селата Кесарево, Сушица и Камен. Не по-малко значими за гражданите и фирмите са и микропроектите, които вървят чрез Местната инициативна група “Стражица – Лясковец”. Дори съвсем наскоро получихме грамоти и престижното второ място от Министерство на земеделието и храните във връзка с работата на МИГ “Стражица- Лясковец”. От министерството ни отличиха като община, която се справя много добре по Програмата за развитие на селските райони.
– Къде проблемите са повече – в общинския център или в населените места?
– Добър въпрос, наистина в рамките на едногодишното ми управление на Община Стражица аз и моят екип срещнахме хубави и лоши моменти на територията на цялата община. Бих казала, че не е важно в кое населено място проблемите са повече или по-малко, по-важно за мен е тяхното своевременно отстраняване. Подхождаме с еднакъв критерий към града и към селата, и не делим проблемите за решаване. Мисля, че през първата година този подход на интегриране на населените места към общинския център вече се вижда от нашите съграждани.
– Кога ви беше най-трудно?
– През ежедневната ми работа на кмет често срещам трудности, но те са и една възможност да намеря най-ефективните решения. Зимният сезон, както и много мои колеги, ни поставя на изпитания всяка година. Тъй като възникват различни непредвидени обстоятелства, пътната обстановка е много по-тежка, животът на населението се затруднява от зимните условия. Така че този сезон създава трудности. Слава Богу, тази година не сме имали сериозни бедствия или аварии на територията на нашата община. Трудно решим проблем при повечето кметове е този с бездомните кучета. И в Стражица вземаме мерки, но невинаги гражданите са доволни. Въпреки това правим усилия за решаване на проблема.
– С кое от свършеното се гордеете?
– Всичко хубаво, което се случва в нашата община през първата година на мандата ми, е плод на работата и желанието на целия общински екип. Не само на ръководния, но и на колегите от администрацията. Както споменах, започна интегрирането на населените места към общинския център. И веднага ще дам пример – културните събития вече не се случват само в града, но и в селата. Искаме да радваме малки и големи в цялата община. Работните места, които например заявяваме по ОСПОЗ, по ОП “РЧР” също са за Стражица и селата. Цяла година работеха изнесени приемни на Бюро по труда по селата – да регистрират на място безработните и да ги консултират. Освен това, доколкото е по възможностите ни, продължаваме да решаваме комунално-битовите проблеми във всички населени места. Подобряваме осветлението, сметосъбирането и сметоизвозването, поддръжката на общинската пътна мрежа. Стараем се да осигурим достъп до здравни услуги на всички жители на общината, въпреки че все още има незаети лекарски практики. Същото важи и за подобряване на криминогенната обстановка и засилване охраната по селата. И за да съм наясно с проблемите на моите съграждани по селата, през последните три месеца с колегите от общинския екип направихме срещи с хората в населените места. Удовлетворена съм и от обогатяването на общинския културен календар с нови събития и празници, тъй като създаваме много повече радост и забавления за гражданите и най-вече за децата ни.
– Какви цели си поставяте за следващата една година?
– През следващата година ще продължим да търсим решение за един от най-наболелите проблеми за Стражица – липсата на културен център. Защото Стражица заслужаваме един модерен културен център, в който да разположим художествената експозиция, да има театрален салон, конферентна зала и помещения, в които да творят нашите деца. Ще продължим да търсим начини за привличане на инвеститори и отваряне на нови работни места. Тук искам да отворя скоба, че бизнес средата, която поддържаме, е сравнително добра. Един голям инфраструктурен обект ще премине през следващата година през нашата територия – става въпрос за газопровода Южен поток. Надявам се да усетим раздвижване на икономиката. Ще продължим да работим по европейските програми за привличане на нови средства – за по-качествена жизнена среда, в която живеят стражичани – в града и по селата. Трябва да използваме максимално ПРСР, която дава големи възможности. Искам в заключение да се обърна към всички мои съграждани, които живеят в община Стражица, и на близките и роднините ни, които са извън пределите на родното място. Искам да им пожелая една по-щастлива, по-успешна и пълна с положителни емоции 2013 година! Да посрещнат коледните празници с онзи български дух, с които сме се доказали, че семейството е най голямото богатство което имаме!
Весела КЪНЧЕВА
сн. личен архив

loading...
Пътни строежи - Велико Търново