Инж. Александър Димитров, директор на“Топлофикация ВТ” АД: Българската икономика ще загуби, ако затворим работещи енергийни предприятия

Публикувано на ср, 4 ян. 2023
302 четения

“Поетият ангажимент за намаляване на въглеродните емисии с 40% до 2026 г. застрашава енергийната сигурност на България. С изпълнението му се подписва смъртната присъда на цял един стратегически сектор. Пряко и косвено стотици хиляди ще загубят работните си места. Страната ни ще се превърне от нетен износител във вносител на електроенергия”, заяви инж. Александър Димитров, изпълнителен директор на “Топлофикация ВТ” АД, В. Търново.
По думите му с така поетите ангажименти се поставя под риск конкурентоспособността на българската икономика. Той заяви, че тяхното предприятие се е включило в новосформираната “Коалиция анти 40%”, която е била създадена по време на проведена среща-дискусия, организирана от двата големи синдиката.
Инж. Димитров обясни, че за да се намалят въглеродните емисии с 40% от 2019 г. ще се наложи да бъдат затворени въглищните централи. По думите му тяхното закриване е равносилно на затваряне на четири реактора на АЕЦ “Козлодуй”. Той изрази опасение, че след време има възможност да се поиска и газовите дружества, също да преустановят работа поради факта, че предприятията, осигуряващи енергия от газ, също плащат за въглеродни емисии.
Изпълнителният директор на“Топлофикация ВТ” АД поясни, че намаляването на въглеродните емисии от производство на електроенергия с 40% не може да се постигне само чрез технологични подобрения в ТЕЦ-овете – филтри, улавящи замърсяващите частици, оптимизиране на горивния процес. Инж. Димитров коментира и идеята централите да работят сезонно. По думите му това е икономически нерентабилно предложение.
“След затварянето на ТЕЦ-овете ще загубим 3,2 милиарда евро, което е равно на целия ни годишен износ на електрическа енергия.” посочи инж. Александър Димитров.
Той обясни, че според официални данни тази година износът на ток е рекорден и възлиза на 10,8 млн. мегаватчаса до 13 ноември 2022 година. “Тоест износът е почти толкова, с колкото трябва да намалим производството на електроенергия. До 2026 г. България ще стане вносител на електроенергия.” уточни инж. Димитров.
По думите му енергийната криза, в която се намираме, дава основания тази част от плана, която е свързана с енергийната независимост на България, да бъде предоговорена.
“Бъдещето на енергетиката не може да е обект само на политически решения. Необходим е експертен анализ за това, с какво ще се заменят базовите мощности при тяхното затваряне. Поне на този етап няма алтернатива.” заяви инж. Димитров. Той обясни, че ВЕИ-тата нямат нужния капацитет да заместят дружествата при евентуалното им извеждане от експлоатация.
“Необходимо е да се прояви воля и желание за започване на открити преговори с Европейската комисия за отпадане на поетите ангажименти, които на практика не могат да се изпълнят без огромни ненужни и необратими щети за енергийната система и икономика на страната.” подчерта инж. Александър Димитров.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново