Илияна ВАСИЛЕВА, заместник-председател на общинската и секретар на областната организация на партия “Български социалдемократи”, кандидат за депутат от “Коалиция за България”, в IV МИР – Велико Търново: Време е за социална политика

Публикувано на чт, 25 Апр. 2013
899 четения

Да спрем изтичането на млади и образовани хора и инвестирането в икономиките на други държави

Голямата демографска криза, изключително ниската раждаемост и постоянната емиграция на млади хора от страната будят огромна тревога. На фона на безпрецедентната безработица, ширещата се бедност, колабиралата здравна система и сриващо се образование ние, българските социалдемократи, се ангажираме да изпълним в 42 народно събрание управленските приоритети на “Коалиция за България” и нашата социална платформа, в която основните акценти са: достъпно здравеопазване за всички, включително безплатно лечение за децата, възрастните хора и безработните, безплатно средно образование, безплатно висше образование – държавна поръчка за деца на безработни родители или получаващи социалния минимум за издръжка, достоен труд и още по-достойно заплащане при качествената му реализация, закрила срещу безработицата и бедността.
Основен приоритет в моята работа като психолог и кандидат за народен представител са децата и младежите. Считам, че за да се решат проблемите в образованието, първата мярка трябва да бъде увеличение на средствата за него. Бюджетът трябва да задели 4,5-5 % от брутния вътрешен продукт, защото парите за образование са били винаги най-перспективната инвестиция. Без образовано население и инвестиции в нови технологии, в която и да е сфера на икономиката, винаги ще се стига до икономически кризи и нисък стандарт.
Финансова равнопоставеност между учебните заведения
Сегашната формула на кредитиране на средното образование “Парите следват детето” не дава очакваните резултати в организацията и качеството на учебния процес и води до закриването на много училища в малките населени места. Ще настоявам за промени, осигуряващи финансова равнопоставеност между учебните заведения. С промяна на Закона за народната просвета е крайно време да се премахне централизацията и администрирането в образованието. Така ще се постигне по-голяма свобода и творчество в работата на педагогическите екипи. За да имат мотивация учениците за учебен труд, ще настоявам за облекчаването на учебните програми от ненужната им претовареност, за премахване на “академичността” в учебниците. Много често те са неразбираеми не само за учениците, а и за техните родители. Намаляването на броя на часовете за нови знания и увеличаването на тези, в които децата развиват мисленето, а не механичното запаметяване на информация, ще им помогнат да развиват умения да анализират и да избират варианти за решение за дадена ситуация. Това ще повиши качеството на учебно-образователния процес
Физическо и духовно здраве на децата
Наложителна мярка за опазване здравето на нашите деца е създаването на медицински и стоматологичен кабинети във всяко училище и детска градина. Без здрави деца няма здрава нация. Националните медии също са в дълг към българското училище и българските ученици. Приоритетна мярка е увеличаването на времето за излъчване на програми с образователни и възпитателни цели. Необходимо е държавното финансиране на обществените електронни медии да се определя от големината на предоставеното време и броя на излъчените програми. За това ще настояваме ние, представителите на партия Български социалдемократи, влизащи в листите на Коалиция за България.
Закон за безплатно образование на социално слабите
Много от българските семейства днес не могат да осигурят необходимите средства за обучение на своите деца във висшите учебни заведения. Необходимо е спешното приемане на закон, който да осигури безплатно висше образование и безплатно общежитие по време на следването за всички кандидати с доказани способности при един или двама безработни родители или при доход на член от семейството под социалния минимум.
Стимулиране на младежкото предприемачество
За да спрем изтичането на млади и образовани хора от страната, а по този начин и инвестирането в икономиките на други държави, съществена приоритетна мярка е предоставянето на безвъзмездна помощ от държавата за всеки младеж, завършил средното или висшето си образование, за одобрен инвестиционен проект от Европейския съюз.Така ще стимулираме младежкото предприемачество и ще се намали значително младежката безработица.
Особено внимание към децата със специални потребности
От 2010 година работя като психолог в Ресурсния център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности във Велико Търново. Около 370 такива деца и ученици посещават общообразователните детски градини и училищата в областта.
За миналата година Ресурният център има спечелени два проекта: “Стъпки за самостоятелност”, финансиран от SOS Детски селища – Дания, със средства от фондация “Велукс”. Идеята му е да бъде осигурена подкрепяща среда за децата и учениците със специални образователни потребности на територията на шест общини от областта.
Друг проект, който се реализира, е по секторната програма “Коменски” – многостранни училищни партьорства по програма “Учене през целия живот”. Насочен е към развиване на интелекта, мисленето на учениците, обмяна на опит и добри практики в обучението на децата със специални потребности. Основната цел на проекта е да развива компютърните умения и чуждоезиково обучение на децата със специални потребности и да им даде възможност да контактуват с връстниците си пълноценно. Споменавам това във връзка със замислените промени в Закона за образованието, които предвиждаха преструктуриране на центровете в общински звена. Миналият парламент не успя да приеме тези промени. Но проектозаконът събуди тревога както у специалистите, работещи в регионалните ресурсни центрове, така и в родителите на такива деца. Защото едва ли една малка община ще има необходимия финансов и кадрови потенциал да поддържа скъпото обучение в тези звена.
Този въпрос трябва отново да бъде внимателно разгледан в комисията по образование в следващия парламент, като се вземе под внимание и мнението на родителите и специалистите.
Ние, българските социалдемократи, твърдо заявяваме, че е време за социална политика, и смятаме, че програмата за управление на Коалиция за България е напълно реалистична и изпълнима през следващите четири години.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново