Готвят ремонт на водопроводна мрежа и улична настилка в Полски Тръмбеш

Публикувано на вт, 15 юни 2021
751 четения

Община Полски Тръмбеш обяви обществена поръчка за реконструкция на водопроводна мрежа и улична настилка на три улици в града. Това са “Търговска”, “Рила” и “Любен Каравелов”. Прогнозната стойност на заложените дейности е в размер на 1 338 333 лв. без ДДС. Средствата за ремонта бяха отпуснати в края на миналата година с постановление на Министерски съвет.
Реконструкцията на ул. “Търговска” обхваща участъка от кръстовището с ул. “Стара планина” до пресичането ѝ с ул. “Бели Лом”. Предвижда се също реконструкция на водопроводното трасе, преминаващо в уличното платно и изграждане на нови стълбове за улично осветление, както и монтиране на LED осветление.
Участъкът от ул. “Рила”, заложен в обществената поръчка, започва от републиканския път III 407 Полски Тръмбеш – Свищов, пресича ул. “Христо Козлев” и завършва с Т-кръстовище с ул. “Дунав”. Ще бъдат подменени уличните и тротоарни настилки и ще се реконструират съществуващите водопроводни клонове, като се подменят старите етернитови тръби с нови от полиетилен с висока плътност.
Улица “Любен Каравелов”, която започва от ул. “Александър Стамболиски” до края на града, е част от второстепенната улична мрежа. Заложени са дейности за подмяна на уличните и тротоарни настилки и реконструкция на водопроводните клонове, преминаващи от двете страни на уличното платно. Старите етернитови тръби също ще бъдат заменени с нови полиетиленови.
Крайният срок за подаване на оферти е 1 юли, след което ще бъдат отворени ценовите предложения.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново