Елена с бюджет над 9 млн. лв. за 2015 г.

Публикувано на пн, 16 февр. 2015
394 четения

Дилян Млъзев

Общата финансова рамка на бюджета на община Елена за т.г. е 9 112 517 лв. Това е почти 1 млн. лв. повече, отколкото до сега, съобщи кметът на общината Дилян Млъзев. Очакваните собствени приходи са в размер на близо 1,3 млн. лв. “Всички цели са изпълними и постижими. Затова смятам, че имаме бюджет на разумния растеж”, заяви Млъзев. Община Елена е започнала годината без сериозни задължения и с преходен остатък от около 800 000 лв.
Бюджетът за 2015 г. предвижда повече средства за инфраструктура, за превенция на наводненията, за култура, спорт и туризъм. От тази година с 5% ще бъдат увеличени заплатите на служителите в администрацията, съобщи кметът, единствено неговата ще остане без корекция. “В момента в общината работят около 70 души. Заради ниско заплащане напуснаха двама млади специалисти, а останалите недоволни задържахме с обещанията за увеличение. Не е сериозно добре образовани хора да получават около 420-430 лв. 250 000 лв. от годишния бюджет ще бъдат отделени за увеличение на възнаграждението.
Инвестиционната програма на общината за настоящата година е в размер на 15 277 587 лв. От тях най-голяма част от средствата са за проекти по Оперативните програми. С целева субсидия от над 1 млн. лв. ще се финансират капиталови разходи, като 835 600 лв. са за ремонт и поддръжка на пътища от общинската пътна мрежа. Предвидени са близо 2,5 млн. лв. за образование.
В момента общината изпълнява проекти на обща стойност близо 15 млн. лв. С 5,5 млн. ще бъде извършена рехабилитация и реконструиране на участъци от общинската пътна мрежа. Работи се по изграждането на спортни съоръжения в Елена и селата Константин и Майско, а над 1 млн. лв. пък ще бъде вложен в паркове, градини и детски площадки.
Весела КЪНЧЕВА, сн. Даниел ЙОРДАНОВ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново