Е-услугите на НОИ са използвани 14,4 милиона пъти през 2023 г.

Публикувано на ср, 31 ян. 2024
46 четения

През 2023 г. общата използваемост на електронните услуги на Националния осигурителен институт (НОИ) е достигнала 14,4 милиона достъпа. Регистрираните данни за миналата година показват, че активността на потребителите на услуги на институцията от разстояние се запазва висока, като тя е съпоставима с тази за предходните няколко години.
Най-сериозен прогрес се наблюдава при електронните справки, свързани с отпускането и изплащането на обезщетения за безработица. Общото нарастване на достъпите до тази група е-услуги се увеличава с 24,6%, като от 1,2 милиона през 2022 г. те се покачват до 1,5 милиона през миналата година. С 6% пък се е увеличила ползваемостта на електронните административни услуги.
Често използваните електронни справки, свързани с отпускането и изплащането на обезщетенията за временна неработоспособност, остават на равнището от предходната година, като са били използвани почти 7,4 милиона пъти. Най-популярна и през 2023 г. остава електронната справка за представени в НОИ документи и изплатени обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. Потребителите са се възползвали от нея близо 5,9 милиона пъти. При другата популярна справка – за социално осигуряване по ЕГН, достъпите са около 2,8 милиона.
НОИ предоставя повече от 70 електронни услуги, като част от онлайн справките за осигурените лица са със свободен достъп, а за повечето се изисква наличие на персонален идентификационен код (ПИК), който се издава безплатно във всяко едно от териториалните поделения в страната или по електронен път. През 2023 г. броят на издадените кодове за достъп до услугите на НОИ е 201 768, от тях издадените по електронен път са 18 622.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново