До 20 000 лв. глоба за непочистени нерегламентирани сметища

Публикувано на ср, 8 февр. 2023
333 четения

Регионалната екоинспекция във В. Търново даде предписания на кметовете на всички общини от региона да предприемат мерки за почистване на нерегламентирани замърсявания с отпадъци. Предписанията се отнасят за замърсени с отпадъци терени, включително по общинската пътна мрежа, речните легла и прилежащите им земи на територията на областите В. Търново и Габрово. Общините трябва да идентифицират сметищата на тяхна територия, да подготвят информация за точното местоположение с координати на конкретното замърсяване и приблизителна площ. Предписанието дава срок на кметовете до 10 февруари да изготвят график за почистване на съществуващите нерегламентирани сметища, който да представят в РИОСВ за сведение и контрол.
Предписанието задължава кметовете да организират почистване на посочените замърсени терени в периода 01.03.-31.07. Експерти от РИОСВ – В. Търново, ще проверят изпълнението на предписанията. При констатиране на неизпълнение ще бъдат предприети административнонаказателни мерки, съгласно Закона за управление на отпадъците – за неизпълнение на предписание на физическите лица се налага глоба в размер от 2000 лв. до 10 000 лв., а на юридическите лица имуществена санкция в размер от 5000 до 20 000 лв.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново