Десетки граждани с идеи за новия вид на два горнооряховски парка

Публикувано на чт, 11 апр. 2024
208 четения

След получени предложения от граждани вече са готови заданията за проектиране във връзка с предстоящия ремонт на парковете „Христо Ботев“ и „Николай Панайотов“ в Горна Оряховица. В Централизираната информационна система на електронните обществени поръчки е публикувана поръчката за изготвяне на технически проект за реконструкция и обновяване на тези два парка.
Благодарност за обратната връзка и идеите изказа зам.-кметът по ТСУ инж. Анелия Христова към жителите на Горна Оряховица, които чрез официалната електронна поща и с писма направиха предложения за подобряване облика на парковете и тяхната функционалност. Призив да се включат с желанията и идеите си бе отправен към гражданите в началото на март.
Изготвеното и с тяхно участие задание предвижда да се оформи централен вход към всеки от парковете, да се реконструират подходи и алеи и да се изградят нови. Ще има ново енергоспестяващо парково осветление, като ще се подмени подземната електрическа и ВиК инфраструктура. Ще се изгради мълниезащита, нови поливни системи и видеонаблюдение.
Предвижда се водни площи да допринасят за естетическия вид на пространствата. Фонтаните с различна височина и форма на водните струи ще са обогатени с подходящо цветно осветление и ще са разработени в съчетание със скулптурни елементи.
Новите детски площадки ще бъдат съобразени с възрастовата група на децата, като се предвижда безопасно място за игра и за най-малките.
Предвидено е ново парково оборудване, нови пейки, велостоянки, кошчета за смет и др. Ще бъдат ситуирани подходящи за средата автоматични тоалетни от съвременен тип.
Ще се възстановят оградите на двата парка. Архитектурни елементи ще отделят пространството на парк „Христо Ботев“ от имота на бившето Лятно кино, който е частна собственост и не се вписва в парковата среда, а в парк „Николай Панайотов“ – от подпорната стена на търговска верига.
Зелените площи ще се обогатят с нови растителни видове с декоративен ефект през всички сезони. В средата ще се впишат малки къщички за съхранение на инвентара на поддържащото звено. Предвижда се обособяване на място за разходка на домашни любимци.
Детайлите по тези предварителни проекти ще бъдат подложени на обществено обсъждане, при нужда ще се обогатят и едва тогава ще се предложат за одобрение от главния архитект.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново