Без интерес премина обсъждането за дълга от 6,4 млн. лв., който ще тегли Община В. Търново

Публикувано на чт, 15 Дек. 2022
257 четения

При изключително слаб интерес премина общественото обсъждане за поемането на дългосрочен дълг в размер на 6 380 000 лв. от Община В. Търново. Заемът е във връзка с изпълнението на проекта “По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкобхватната мрежа на път TEN-T чрез общи мерки в трансграничния регион”, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество “ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България” 2014-2020. Мащабният проект предвижда ремонт на улици в старата част на В. Търново и изграждането на два моста над Янтра, които обаче ще бъдат построени със собствени средства. Основен ремонт е планиран на ул. “Опълченска” от връзката с път III-514 до връзката ? с път I-5 Русе – В. Търново, както и ремонти по ул. “Теодосий Търновски”, “Димитър Найденов”, “Сливница”, Григорий Цамблак” и др.
Общественото обсъждане за заема беше насрочено за 10,30 ч. в четвъртък, като на него присъстваха едва няколко човека. Въпреки това от общинската администрация представиха проекта, като уточни, че строителните дейности са разделени на три лота. Беше припомнено, че на 26 август т. г. е обявена обществена поръчка за избор на изпълнител за изграждането на двата мост. Единият ще е успореден с т. нар. Бейски мост, намиращ се под Царевец в посока към ВТУ, а другият ще е успореден на въжения пешеходен мост срещу бившата фабрика “Васил Мавриков”. Въженият мост обаче няма да се премахва и ще остане за пешеходно преминаване. Прогнозната стойност за двата моста първоначално бе за 3,6 млн. лв. без ДДС, припомни зам.-кметът Снежана Данева-Иванова. След като не се яви нито един кандидат процедурата беше прекратена и последваха пазарни консултации, след които беше определена новата цена за двете съоръжения – 5 102 545 лв. без ДДС. Беше обявена и нова обществена поръчка, чиито краен срок е 9 януари.
Финансовият директор на Общината Мариян Маринов обясни, че дългът ще е от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД. Той ще е за 180 месеца при максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка, определена и актуализирана от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ”. Дългът ще се обезпечава с настоящи и бъдещи приходи на Община В. Търново, както и от трансфери за местни дейности.
Първото питане бе на общинския съветник Димитър Чолаков, който заяви, че като гражданин е очаквал кметът Даниел Панов да присъства на общественото обсъждане. И попита защо цената за двете съоръжения е скочила двойно. „През октомври м. г. имах питане в ОбС дали Община В. Търново работи по друг проект, който ще натовари бюджета. Тогава отговорът беше, че е само проектът за интегриран градски транспорт, за който бяха гласувани допълнително 1 077 000 лв. Само мога да предполагам, че когато е правена оценката за 3 млн. лв. за двата моста някой вероятно е натискал цените надолу, за да може да се случат нещата“, заяви Димитър Чолаков. В отговор на поставените въпроси, Мариела Цонева – директор на Дирекция “Проекти и програми”, обясни, че от май 2021 г. до края на септември т. г. Общината е извършвала редица съгласувателни процедури с експлоатационните дружества, което е забавило останалите процедури. Като причина за скока в цената на съоръженията тя посочи поскъпването на строителните материали.
Поставени бяха въпроси какъв ще е пътникопотокът по двата моста и какви гаранции поема кметството за реализацията на проекта. Инж. Динко Кечев – шеф на строителната дирекция, уточни, че целта на проекта е извеждане на трафика от града и най-вече от старата част. По думите му това ще подобри проводимостта на Паневропейските транспортни коридори – ? 4, 8 и 9. А гаранцията за проекта бе обяснена с поетите от Общината ангажименти чрез подписания договор за изпълнение. По време на обсъждането стана ясно още, че изпълнението на проекта е удължено до края на декември 2023 г.
Весела БАЙЧЕВА

сн. авторката

loading...
Пътни строежи - Велико Търново